Hrubieszów: Praca dla więźniów. Poszukiwani są kolejni pracodawcy

Od początku bieżącego miesiąca Zakład Karny w Hrubieszowie zanotował znaczny wzrost zatrudnienia odpłatnego skazanych, poza terenem jednostki, w systemie bez konwojenta. Podpisana umowa jest trzecią zrealizowaną w tym miesiącu.

Reklamy

 

14 lipca br. Dyrektor Zakładu Karnego w Hrubieszowie ppłk Janusz Krotkiewicz podpisał umowę z Panem Tomaszem Czajkowskim – właścicielem firmy 3 B – Brukarstwo – Betoniarstwo – Budownictwo – w sprawie zatrudnienia odpłatnego skazanych.

Dzięki aktywnym działaniom prowadzonym przez funkcjonariuszy tutejszej jednostki mającym na celu realizację programu „Praca dla więźniów”, podpisano umowę, na mocy której od 17 lipca br. grupa skazanych zostanie zatrudnionych odpłatnie poza terenem jednostki.

Kolejną umowę w dniu 21 lipca b.r Dyrektor Zakładu Karnego w Hrubieszowie ppłk Janusz Krotkiewicz podpisał z Panią Magdą Krasnopolską-Wrzyszcz oraz Panem Krzysztofem Skrokiem. Już od tego tygodnia grupa osadzonych rozpoczęła pracę w firmie zajmującej się produkcją wyrobów budowlanych z betonu, na terenie miasta Hrubieszowa.

W dniu 26 lipca 2017 roku Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Hrubieszowie ppłk Krzysztof Wąsek podpisał trzecią umowę w sprawie zatrudnienia odpłatnego kolejnych skazanych.

Współpracę z jednostką penitencjarną rozpoczął właściciel firmy BETOTECHNIKA Sp z o.o. – Pan Grzegorz Daniłowicz. Skazani będą pracować przy wykonywaniu wyrobów z betonu dla budownictwa.

Podpisanie wymienionych umów jest wynikiem szerokiej akcji promocyjno – informacyjnej prowadzonej przez funkcjonariuszy zakładu karnego wśród pracodawców z naszego regionu.

Taka forma zatrudnienia daje skazanym możliwość przeznaczania zarobionych pieniędzy na potrzeby własne, ale przede wszystkim stanowi źródło wsparcia rodziny oraz daje możliwość spłaty zobowiązań alimentacyjnych, grzywien, czy nawiązek.

 

***

Systematycznie poszukiwani są kolejni pracodawcy w celu zwiększenia oferty zatrudnienia skazanych.

Należy podkreślić, że przedsiębiorcy w związku z zatrudnieniem skazanych uzyskują wymierne korzyści – m.in: pozyskują zdyscyplinowanych, sumiennych, dodatkowo zmotywowanych pracowników, często posiadających pożądane kwalifikacje w poszukiwanych na rynku zawodach, otrzymują ryczałt z tytułu ponoszonych kosztów zatrudnienia w wysokości 35% kwoty brutto wypłaconych wynagrodzeń.

Zatrudnienie skazanych odbywa się na korzystnych dla przedsiębiorcy zasadach – na podstawie kodeksu karnego wykonawczego, w ramach skierowania do pracy, zapewniającego większą elastyczność nawiązanego stosunku w porównaniu do umowy o pracę (zatrudniający może w każdej chwili wnioskować o wycofanie skazanego z zatrudnienia, jak również o zmianę miejsca i rodzaju pracy).

Przepisy kodeksu pracy stosuje się w ograniczonym zakresie – czasu pracy i BHP, dokumentację osobową zakłada i prowadzi administracja Zakładu Karnego w Hrubieszowie, skazani zgłaszani są do ZUS z kodem ubezpieczenia 080000 (składki emerytalne, rentowe, wypadkowe), nie odprowadza się składki zdrowotnej z uwagi na całodobową opiekę lekarską, nie ma również potrzeby wypłacania zasiłku chorobowego za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim. Wynagrodzenie naliczane jest proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych godzin, bez względu na to, jakie są powody nieobecności skazanego w pracy. Skazanemu zatrudnionemu na podstawie skierowania do pracy przysługuje po roku nieprzerwanej pracy zwolnienie od pracy w wymiarze 14 (a nie 26) dni roboczych.


Opracowanie: ppor. Adrian Małecki

Fot. ZK Hrubieszów