Hrubieszów: Projekt programu opieki nad zwierzętami

Władze Hrubieszowa zapraszają organizacje społeczne do wydania opinii w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Hrubieszowa.

Reklamy

 

Burmistrz Miasta Hrubieszowa zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt do wydania opinii w sprawie projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Hrubieszowa w 2020 roku”.

Treść projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Hrubieszowa w 2020 roku oraz Formularz do zgłaszania uwag znajdują się w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.miasto.hrubieszow.pl oraz na stronie internetowej http://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl w zakładce Obwieszczenia i Ogłoszenia.

Treść projektu >>

Powyższe dokumenty są również dostępne bezpośrednio w siedzibie Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Hrubieszowie przy ul. 3-go Maja 15.

Osobą do kontaktów jest Pani Anna Frączek tel. 84 696 2380 wew. 56.

Uwagi i opinie dotyczące projektu Programu należy zgłaszać w dniach od 27 stycznia do 17 lutego 2020 roku poprzez wypełnienie formularza do zgłaszania uwag, który należy dostarczyć  na niżej wskazane adresy:

– adres poczty elektronicznej komunalny@ miasto.hrubieszow.pl

– numer faksu 84 696 23 80 wew. 30

– adres siedziby: Gmina Miejska Hrubieszów, 22-500 Hrubieszów ul. mjr H. Dobrzańskiego Hubala 1.

 

fot. Marta Szpinda