Hrubieszów: Projekt „Przyjazne Tacie”. Wskaż miejsca, które sprzyjają pogłębianiu więzi ojców i dzieci

Fundacja Akcja realizuje projekt „Przyjazne Tacie”. Jest to ogólnopolski konkurs na miejsca, usługi i produkty, które sprzyjają pogłębianiu więzi ojców i dzieci.

Reklamy

 
Fundacja Akcja realizuje projekt “Przyjazne Tacie”. Jest to ogólnopolski konkurs na miejsca, usługi i produkty, które sprzyjają pogłębianiu więzi ojców i dzieci.
 
W projekcie przewidziano badania ojców mające wskazać ich potrzeby w tym zakresie.
 
Badania są prowadzone w Warszawie i jako drugą lokalizacje wybrano Hrubieszów.
 
Badania w Hrubieszowie mają pokazać, czy potrzeby ojców w mniejszych ośrodkach miejskich znacząco różnią się od potrzeb ojców z duzych miast.
 
 
 
Poniżej zamieszczam link do ankiety i zachęcamy do jej wypełnienia: