Hrubieszów: Przebudowa ulic Podzamcze i Wspólnej zakończona – ZDJĘCIA

Zakończono przebudowę dróg powiatowych – ul. Podzamcze i ul. Wspólnej w Hrubieszowie.

Reklamy

W dniu 27 października 2020 roku dokonano odbioru inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 3475 L – ul. Podzamcze w Hrubieszowie (na odcinku od skrzyżowania z ul. Staszica do końca drogi powiatowej) i drogi powiatowej nr 3486 L ul. Wspólna (od skrzyżowania z ul. Zamojską do skrzyżowania z ul. Podzamcze).

Zakres prac obejmował m. in.:

– roboty remontowe, frezowanie nawierzchni,

– wykonanie studzienek ściekowych z gotowych elementów,

– regulację pionową studzienek,

– wyrównanie istniejącej podbudowy,

– wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,

– wymianę krawężników wraz z wykonaniem ław,

– wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej,

– ustawienie pionowego oznakowania,

– wykonanie oznakowania poziomego jezdni farbą chlorokauczukową.

Koszt inwestycji wyniósł 479 426,33 zł.

Inwestycja zrealizowana została w ramach zawartego porozumienia między Powiatem Hrubieszowskim a Gminą Miejska Hrubieszów.


info i fot. Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie

Hrubieszów: Trwa przebudowa ulicy Podzamcze

Zobacz też:

Hrubieszów: Nowy asfalt na ul. Podzamcze i Wspólnej położony. Od jutra otwarcie ruchu – ZDJĘCIA