Hrubieszów: Przed strajkiem nauczycieli przypominamy…

Przypominamy, że wszystkie prowadzone przez Gminę Miejską Hrubieszów przedszkola i szkoły opowiedziały się w referendum za strajkiem.

Reklamy

 

Ostateczna informacja o liczbie miejskich jednostek oświatowych oraz strajkujących nauczycieli będzie znana jednak dopiero w dniu strajku – w poniedziałek 8 kwietnia.

Dopiero w poniedziałek dyrektorzy szkół będą mogli poinformować rodziców o tym, czy istnieje możliwość sprawowania opieki nad dziećmi w pełnym wymiarze godzin, czy w ograniczonym zakresie. Trzeba liczyć się z koniecznością zawieszenia zajęć przez dyrektorów placówek z powodu przystąpienia do strajku wszystkich pracowników przedszkola czy szkoły.

Dlatego też Miasto zaangażowało do pomocy instytucje kultury i sportu, które przygotują ofertę zajęć dla dzieci w razie ewentualnego strajku. Takie zajęcia będą prowadzone w Hrubieszowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, przy ul. Ciesielczuka. Animacją zajmą się pracownicy HDK, Miejskiej Biblioteki Publicznej i HOSiR-u.

Ponadto, Burmistrz Miasta podjęła decyzję, że w czasie strajku pracownicy będą mogli przyjść do pracy z dziećmi, jeśli tego będzie wymagała sytuacja. O to samo Burmistrz zwróciła się również do dyrektorów i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.
Zobacz też:

WIADOMOŚCI – Przed strajkiem nauczycieli w Hrubieszowie. Mobilizacja w miejskich instytucjach