3 grudnia 2023

Hrubieszów: Przedłużenie ograniczeń w zakładzie karnym

Co najmniej do 13 grudnia, na terenie Zakładu Karnego w Hrubieszowie, wstrzymane pozostają widzenia więźniów, zatrudnienie ich poza terenem jednostki, odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych.

Reklamy

Mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z objęciem całej Polski strefą czerwoną oraz mając na uwadze zalecenia wydane przez Państwowego Inspektora Sanitarnego, na terenie Zakładu Karnego w Hrubieszowie do dnia 13 grudnia 2020 r. zarządzeniem dyrektora jednostki wstrzymuje się zatrudnienie osadzonych poza terenem zakładu, udzielanie osadzonym widzeń oraz odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych.

Jak informuje kierownictwo hrubieszowskiej placówki – ograniczenia są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych, i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

Reklamy

Zakład Karny w Hrubieszowie zapewnia, że podejmie wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej.

­

źródło: ZK w Hrubieszowie


Zobacz też:

Wstrzymane widzenia w hrubieszowskim zakładzie karnym