Hrubieszów: Przedszkolaki w świecie innowacji – ZDJĘCIA

Dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 2 w Hrubieszowie realizują programy innowacyjne mające na celu budowanie w nich wewnętrznej motywacji, poczucia sukcesu oraz inspirowanie do samorozwoju.

Reklamy

„Nie zmuszajmy dziecka do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność. Nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia. Nie żądajmy, lecz przekonujmy. Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijać jego umysł tak, by samo wiedzieć chciało.”  – J. Korczak.

Już od wczesnego dzieciństwa człowiek jest częścią przyrody. Jest mu ona najbliższa i najbardziej naturalna. Edukacja przedszkolna to pierwszy etap kształcenia, którego zadaniem jest wszechstronny rozwój osobowości dziecka. To właśnie dziecko w wieku przedszkolnym jest ciekawe świata, które je otacza. Dlatego ważne jest już od najmłodszych lat wykorzystać tę naturalną cechę młodego człowieka. Konieczne jest aby nauczył się obserwować uważnie świat przyrody i podziwiać jego piękno, dostrzegać związki przyczynowo -skutkowe zachodzące w przyrodzie. Dziecko jest istotą ciekawą świata. Dzięki potrzebom poznawczym i dziecięcej badawczości wrasta w świat przyrody naturalnie i z wielkim zainteresowaniem. Każda grupa realizuje swoją innowację.

Promyczki

Najmłodsza grupa „Promyczki” z Miejskiego Przedszkola nr 2 w Hrubieszowie realizuje innowację pedagogiczną pt. „Bajka uczy, bajka bawi… małe opowiastki, wspieranie rozwoju emocjonalnego dzieci 3 letnich przez czytanie”, która ma na celu wspieranie rozwoju emocjonalnego, kształtowanie nawyków czytelniczych wśród dzieci i rodziców, wyrabianie szacunku do literatury oraz rozwijanie ciekawości świata.

Grupa 4-latków

Grupa 4-latków realizuje innowację pt. „Zima i wiosna pełna eksperymentów”, która ma na celu rozbudzanie u dzieci ciekawości otaczającym światem przyrody i techniki oraz nauczenie dzieci prowadzenia obserwacji, wyciągania trafnych wniosków z przeprowadzonych doświadczeń i eksperymentów oraz zjawisk przyrodniczych.

Zajączki

„Zajączki” realizują innowację pedagogiczną pt. „Bawię się i uczę z komputerem”, która ma na celu wszechstronne wsparcie rozwoju dziecka z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi dydaktycznych: tablicy interaktywnej, komputera.

Żabki

Najstarsza grupa „Żabki” realizuje innowację pedagogiczną pt. „Kodowanie na dywanie, czyli zabawy z kodowaniem”, która ma na celu rozwijanie u dzieci umiejętności logicznego myślenia, kształtowania wyobraźni przestrzennej oraz wprowadzenia młodego człowieka w cyfrowy świat, szczególnie w świat związany z programowaniem, a także upowszechnianie wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z nowoczesnych technologii.

­

Prawidłowe funkcjonowanie człowieka we współczesnym świecie wymaga odpowiedniego przygotowania od najmłodszych lat. W dalszej edukacji, w sposób naturalny, uczeń będzie wykorzystywał swoje umiejętności do rozwiązywania problemów z różnych dziedzin za pomocą komputera, doświadczeń.

Każda innowacja ma na celu budowanie w dzieciach wewnętrznej motywacji, poczucia sukcesu oraz inspirowanie do samorozwoju; uczynienie małego dziecka aktywnym, myślącym, twórczym, wrażliwym i otwartym; umożliwienie każdemu dziecku rozwijania wszystkich inteligencji, a szczególnie: wizualno – przestrzennej, lingwistycznej kinestetycznej, muzycznej i interpersonalnej.

(info i fot. Przedszkole nr 2)


Zobacz też:

Hrubieszów: Święto Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2 – ZDJĘCIA

Hrubieszów: Święto Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2 – ZDJĘCIA


LubieHrubie na Instagramie