21 lipca 2024

Hrubieszów: Przetarg na ustalenie pierwszeństwa w ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego

Zarząd Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie ogłasza przetarg nieograniczony na ustalenie pierwszeństwa w ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

Reklamy

OGŁOSZENIE

Zarząd Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie ogłasza przetarg nieograniczony na ustalenie pierwszeństwa w ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 29 położonego w Hrubieszowie przy ul. Piłsudskiego 88, o powierzchni użytkowej 53,70 m2 (dwa pokoje, IV piętro) wraz z przynależną piwnicą o pow. 6,90 m2.

Przetarg odbędzie się w biurze HSM przy ul. Polna 19 w dniu 25 kwietnia 2023 roku o godz. 13.00.

Reklamy

Cena wywoławcza do przetargu została ustalona na kwotę 190 tys zł. słownie (sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

W przetargu mogą wziąć udział osoby zainteresowane, które wpłacą wadium w wysokości 13 tys. złotych do dnia 21.04.2023 r. na konto Spółdzielni:

Reklamy
Bank Spółdzielczy o/Werbkowice – 72 9642 0009 2003 3008 9236 0002

lub

PKO BP SA o/Hrubieszów – 68 1020 5356 0000 1102 0005 5178

W przypadku wyłonienia nabywcy wpłacone wadium zostanie zaliczone w cenę kupna. Pozostałe wpłacone wadia zostaną zwrócone na wskazane konto.

Z wyłonionym w wyniku przetargu nabywcą lokalu zostanie zawarta umowa przeniesienia własności lokalu po wpłaceniu w ciągu 14 dni kwoty uzyskanej w przetargu.

Więcej informacji dotyczących przetargu można uzyskać pod numerem telefonu 084 696 44 58.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

­

Zarząd Spółdzielni

Ogłoszenie płatne – tekst – mat. partnera, fot. arch. lubiehrubie


Zobacz też:

Hrubieszów: Przetarg na wynajem lokali użytkowych

Hrubieszów: Przetarg na wynajem lokali użytkowych


Zerknij na Instagram →