Hrubieszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. St. Staszica w Hrubieszowie ogłasza przetarg ograniczony dla członków Spółdzielni, w formie licytacji, na wynajem boksów garażowych.

Reklamy

Hrubieszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. St. Staszica w Hrubieszowie ogłasza przetarg ograniczony dla członków Spółdzielni, w formie licytacji, na wynajem boksów garażowych przy ul Polnej 26, o powierzchni użytkowej 16 m2 nr 9 i o powierzchni 15.82 m2 nr 15, usytuowanych na działkach nr 770/117 i 864/53.

Przetarg odbędzie się 22.02.2022 r. o godz. 13.30 (nr 9) i 14.00 (nr 15), w siedzibie HSM przy ul Polnej 19 w Hrubieszowie.

Reklamy

Cena wywoławcza 8,34 zł za m2 + VAT.

­

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 400 zł, do dnia 18.02.2022, do godz. 15.00, na konto Spółdzielni:

Bank Spółdzielczy o/Werbkowice – 72 9642 0009 2003 3008 9236 0002
lub
PKO BP SA o/Hrubieszów – 68 1020 5356 0000 1102 0005 5178

­

W przypadku wyłonienia nabywcy, wpłacone wadium zostanie zaliczone w poczet kaucji za wynajem lokalu. Pozostałe wpłacone wadia zostaną zwrócone na wskazane konto.

Przystępujący do przetargu winni okazać potwierdzenie opłaconego wadium Komisji Przetargowej.

Wygrywający wnosi kaucję przed zawarciem umowy w wysokości 2-miesięcznego czynszu.

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące przetargu można uzyskać pod numerem tel. 84 696 44 58 lub w biurze Spółdzielni, przy ul Polnej 19.

Zarząd HSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

­

Zarząd Spółdzielni

­­


(Artykuł płatny)


Zobacz też:

Jak będzie wyglądać hrubieszowskie centrum komunikacyjne? (ZDJĘCIA)

Jak będzie wyglądać hrubieszowskie centrum komunikacyjne? (ZDJĘCIA)