Hrubieszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. St. Staszica w Hrubieszowie ogłasza przetarg nieograniczony w formie licytacji ustnej na wynajem lokali użytkowych:

Reklamy

1. W budynku przy ul. Narutowicza 31 pow. użytk. 12,50 m2

Cena wywoławcza 20,12 zł za m2 + VAT + media

Reklamy

Wadium w wysokości 240 zł

­

2. W budynku przy ul. Narutowicza 25 pow. użytk. 14 m2

Cena wywoławcza 8,38 zł za m2 + VAT + media

Wadium w wysokości 100 zł

­

3. W budynku przy ul. Górna 31 pow. użytk. 63,44 m2

Cena wywoławcza 13,14 zł za m2 + VAT+ media

Wadium w wysokości 800 zł

­

4. W budynku przy ul. Targowa 24 pow. użytk. 13,04 m2

Cena wywoławcza 9,46 zł za m2 + VAT + media

Wadium w wysokości 90 zł

­

5. W budynku przy ul. Targowa 24 pow. użytk. 9,86 m2

Cena wywoławcza 9,46 zł za m2 + VAT + media

Wadium w wysokości 90 zł

­

6. W budynku przy ul. Narutowicza 31 pow. użytk. 33,01 m2

Cena wywoławcza 16,94 zł. za m2 + VAT + media

Wadium w wysokości 300 zł

­

Przetarg odbędzie się w dniu 22.02.2022 r. o godz. 13.00 w siedzibie HSM, przy ul. Polnej 19 w Hrubieszowie.

­

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium do dnia 18.02.2022 r. do godz. 15.00, w podanych wyżej wysokościach na konto Spółdzielni:

Bank Spółdzielczy o/Werbkowice – 72 9642 0009 2003 3008 9236 0002
lub
PKO BP SA o/Hrubieszów – 68 1020 5356 0000 1102 0005 5178

­

W przypadku wyłonienia nabywcy, wpłacone wadium zostanie zaliczone w poczet kaucji za wynajem lokalu. Pozostałe wpłacone wadia zostaną zwrócone na wskazane konto.

Przystępujący do przetargu winni okazać potwierdzenie opłaconego wadium Komisji Przetargowej.

Wygrywający wnosi kaucję przed zawarciem umowy w wysokości 2-miesięcznego czynszu.

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące przetargu można uzyskać pod numerem tel. 84 696 44 58 lub w biurze Spółdzielni, przy ul Polnej 19.

Zarząd HSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

­

Zarząd HSM

­

(Artykuł płatny)


Zobacz też:

Jak będzie wyglądać hrubieszowskie centrum komunikacyjne? (ZDJĘCIA)

Jak będzie wyglądać hrubieszowskie centrum komunikacyjne? (ZDJĘCIA)