Hrubieszów: Przetarg na wynajem lokalu mieszkalnego

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. St. Staszica w Hrubieszowie ogłasza przetarg w formie składanie ofert na wynajem lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 24.33 m2 składającego się z jednego pokoju i łazienki.

Reklamy

Lokal położony jest na działce 1188/1 w Hrubieszowie przy ul Polnej 32A/5.

Cena wywoławcza 17.00 zł/m2.

Do ceny wynajmu zostaną naliczone wpłaty za media, wodę, odprowadzania ścieków, wywóz nieczystości itp.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni, przy u.l Polnej 19 w Hrubieszowie, z dopiskiem na kopercie „Lokal mieszkalny Polna 32A/5”, do dnia 25.04.2022 r., do godz. 15.00.

Z osobą, która zaoferowała największą cenę najmu oraz wpłaci kaucję w wysokości 2-miesięcznych opłat, zostanie zawarta stosowna umowa.

Przystępujący do przetargu winni wpłacić zaliczkę na poczet kaucji do dnia 22.04.2022 r. do godz. 15. 00, w wysokości 500 zł na konto Spółdzielni:

Bank Spółdzielczy o/Werbkowice – 72 9642 0009 2003 3008 9236 0002

lub

PKO BP SA o/Hrubieszów – 68 1020 5356 0000 1102 0005 5178

W przypadku wyłonienia nabywcy, wpłacona kaucja zostanie zaliczona w poczet kaucji za wynajem lokalu. Pozostałe wpłacone kaucje zostaną zwrócone na wskazane konto.

Wygrywający wnosi kaucję przed zawarciem umowy w wysokości 2-miesięcznego czynszu.

­

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.04.2022 r. o godz. 10.00.

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące najmu można uzyskać pod numerem tel. 84 696 44 58 lub w biurze Spółdzielni przy ul. Polnej 19.

Zarząd HSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu ofert bez podania przyczyn. 

 

Zarząd HSM

­

Artykuł płatny


Zobacz też:

HSM: Przetarg na wynajem garażu

Hrubieszów: HSM ogłasza przetarg na wynajem lokali użytkowych