6 grudnia 2023

Hrubieszów: Przyjmowanie interesantów w Urzędzie Miasta

Urząd Miasta Hrubieszowa informuje o zasadach dotyczących przyjmowania interesantów w sprawach indywidualnych oraz skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Hrubieszów.

Reklamy


Burmistrz Miasta Hrubieszowa przyjmuje interesantów w sprawach indywidualnych oraz skarg i wniosków w każdy wtorek w następujących godzinach:

– od 9:00 do 18:00 w pierwszy wtorek miesiąca;

Reklamy

– od 9:00 do 14:00 w pozostałe wtorki w miesiącu.

 

Przyjmowanie interesantów przez Burmistrza odbywa się:

– w godzinach pracy Urzędu – według kolejności zgłoszeń w dniu przyjęć interesantów; zgłoszenia przyjmowane są w Sekretariacie Urzędu od 07:30

– po godzinach pracy Urzędu – na podstawie wcześniejszych zgłoszeń; zgłoszenia należy dokonać z odpowiednim wyprzedzeniem, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień przyjęć. Zgłoszenia przyjmowane są w Sekretariacie Urzędu, codziennie w godzinach pracy Urzędu.

 

Zgłoszenia można dokonać:

– osobiście,

– telefonicznie na numer: 84 696 23 80, w. 22

– za pośrednictwem faksu na numer: 84 696 25 04 w. 30

– za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miasta Hrubieszów, ul. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: um@miasto.hrubieszow.pl


Zastępca Burmistrza, Sekretarz i naczelnicy wydziałów przyjmują interesantów w sprawach indywidualnych oraz skarg i wniosków załatwianych przez podległe komórki, codziennie w godzinach pracy Urzędu.

Godziny pracy Urzędu Miasta Hrubieszów: od poniedziałku do piątku od 07:30 do 15:30.


Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 116/2019 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Hrubieszów (dostępne w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta, zakładka Prawo lokalne/ Zarządzenia lub w wersji papierowej w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym Urzędu Miasta, pokój nr 9).

 

info: UM Hrubieszów