Hrubieszów: Radni będą głosować imienne, a obrady znajdą się w internecie

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 31 października, większością głosów przyjęto uchwały o zmianach w statucie gminy miejskiej.

Reklamy

 

Dzień 31.10.2018 roku to zwycięstwo samorządu, który zwiększył udział nie tylko obywateli, ale i samych rajców miejskich w pracy na rzecz mieszkańców Hrubieszowa. Teraz każdy radny będzie głosował imiennie ze świadomością, że każdy mieszkaniec będzie wiedział, jak głosował w danej sprawie.

Będziemy widzieli też, czy radny zabierał głos i czy głos ten zabierał na temat, bo będzie miał tylko 10 minut na wypowiedź w każdym punkcie porządku sesji.

Wszystko zostanie zarejestrowane i upublicznione. Czy radny pije herbatę, czy kawę, czy może je tylko paluszki. Czy pomaga, czy tylko chce pomagać.

Ważny jest też obowiązek przedłożenia przez Burmistrza do dnia 31 maja każdego roku raportu o stanie gminy, nad którym obecni podejmą debatę.

Zobaczymy, jaka jest aktywność, skuteczność i rzeczowość poszczególnych radnych i Burmistrza Miasta Hrubieszowa. Czy Burmistrz współdziała ze Starostą Hrubieszowskim i z gminą wiejską Hrubieszów. Przekonamy się wkrótce, kto i jak pracuje w samorządzie. Jak ważne jest doświadczenie, wiedza i wykształcenie.

Samorząd to głos każdego z nas.

 

Tomasz Wojciech Antoniuk

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Hrubieszowie