Hrubieszów: Radny Kosakowski chce sprostowania

Rzecz dotyczy wypowiedzi radnego Marcina Zająca skierowanej pod moim adresem, która nijak się ma do stanu faktycznego, na co na sesji od razu zareagowałem i zaprzeczyłem – pisze radny powiatowy Zdzisław Kosakowski na swoim blogu.

Reklamy

Zdzisław Kosakowski na swoim blogu:

W dyskusji podczas procedowania punktu porządku obrad, dotyczącego rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie, po zabraniu głosu przez Panią Dyrektor SP ZOZ i Panią Starostę, pozwoliłem sobie (przepraszam pan przewodniczący mi pozwolił) także zabrać głos oraz wyrazić opinię i nawiązując do wypowiedzi Pani Dyrektor oraz Pani Starosty powiedziałem m.in., że już najwyższy czas przyszedł na wyciszenie emocji w sprawie SP ZOZ przez wszystkie strony, bo to do niczego dobrego nie prowadzi i nie doprowadzi. Ta konstatacja z mojej strony korespondowała zresztą z wypowiedzią Pani Dyrektor SP ZOZ, która m.in. powiedziała, że jeżeli nie zakończą się wojny wokół tego szpitala i nie zapanuje spokój to szpital sam się wykrwawi.

Moja wypowiedź najwyraźniej nie spodobała się Panu Marcinowi Zającowi, radnemu powiatu i członkowi Zarządu Powiatu oraz Przewodniczącemu Rady Społecznej SP ZOZ, który zwrócił mi uwagę, że nijak się ma nawoływanie przeze mnie do wygaszania konfliktów (w swojej wypowiedzi wnioskowałem o wygaszanie emocji) w sytuacji kiedy w prasie lokalnej wypowiedziałem się, że Pani Dyrektor SP ZOZ nie powinna pobierać wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia od 13 kwietnia br.

Prawdziwości tej wypowiedzi jeszcze raz zaprzeczyłem…

Więcej na blogu Z. Kosakowskiego »

(źródło: suflerobywatelski.pl, fot. arch. lubiehrubie.pl)


Zobacz też:

Hrubieszów: Wideo w sprawie oddziału neurologicznego

Hrubieszów: Wideo w sprawie oddziału neurologicznego


LubieHrubie na Instagramie