Hrubieszów: Ratujmy kapliczkę u podnóża Góry Tatarskiej

Nie każdy już pamięta, a młodzież na pewno nie, że mamy na naszym terenie miejsce święte dla ludzi wierzących i pamiątkę historyczną naszej społeczności lokalnej, a nawet całego kraju. Chodzi o kapliczkę zlokalizowaną u podnóża Góry Tatarskiej w pobliżu ul. Teresówka.

Reklamy

 

Szanowni  mieszkańcy Hrubieszowa!

Nie każdy już pamięta, a młodzież na pewno nie, że mamy na naszym terenie miejsce święte dla ludzi wierzących i pamiątkę historyczną naszej społeczności lokalnej, a nawet całego kraju. Chodzi o kapliczkę zlokalizowaną u podnóża Góry Tatarskiej w pobliżu ul. Teresówka.

Jak głosi historia, w roku 1672 Król Polski Jan III Sobieski, znacznie mniejszymi siłami rozgromił potężne hordy tatarskie, właśnie na górze obecnie zwanej Tatarską.

Przed bitwą objawiła się Matka Boska i wojsko polskie uznało objawienie za cud i uwierzyło w zwycięstwo. Jako wotum wdzięczności za rozgromienie Tatarów, miejscowe społeczeństwo wybudowało kapliczkę. Woda ze źródełka przy kapliczce uznawana była za cudowną i leczniczą.

Kapliczka jest również niemym świadkiem zbrodni hitlerowskich. Przez ponad 300 lat miejsce to cieszyło się wielkim szacunkiem szczególnie wśród mieszkańców Osiedla Pobereżany.

Dzisiaj kapliczka popada w ruinę. Potrzebna jest wymiana pokrycia dachowego, rynien, drzwi wejściowych, podłogi, odwodnienia, naprawy elewacji i odmalowania.

Dewastacja środowiska naturalnego w tej okolicy przez nieistniejącą dziś mleczarnię pozbawiła źródełka wody przy kapliczce. Sam budynek kapliczki był wielokrotnie przez te lata remontowany i przebudowywany przez miejscowe społeczeństwo z własnych składek.

Z uwagi na fakt, że kapliczka usytuowana jest (od 2000 r.) na działce należącej do Parafii św. Mikołaja, nie można liczyć na pomoc  finansową władz miejskich.

Zarząd Osiedla nr 1 „Pobereżany” w trosce o zachowanie pamięci i aby zapobiec dalszej  dewastacji  pomnika naszej historii, miejsca dla nas ważnego duchowo i kulturowo,  powołał społeczny komitet ratowania kapliczki.

Dotychczas kapliczka była remontowana przez okolicznych mieszkańców i nigdy żaden konserwator nie przeszkadzał w tych pracach. Obecnie obiekt ten został umieszczony na gminnej liście zabytków (nie jest w rejestrze zabytków). Takie umieszczenie na liście gminnej nie daje żadnych przywilejów i nadziei na pomoc w utrzymaniu i remoncie kapliczki, stwarza natomiast problemy w uzyskaniu pozwolenia na jej remont przez konserwatora zabytków z siedzibą w Zamościu.

Dwa tygodnie trwały zabiegi ze skompletowaniem kilkunastostronicowej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie. Teraz kolejne tygodnie trwają nasze zabiegi w walce w nierównym boju, lecz w słusznej sprawie z konserwatorem zabytków w Zamościu.

Drodzy hrubieszowianie, sami zbieramy pieniądze od ludzi, nie liczymy na nikogo z rządzących.

Dziękuję Wspólnocie Gruntowej z Michałówki, która ofiarowała 1000 zł. na ten wszystkim nam drogi cel. Liczyłem na pomoc finansową marketów z ulicy Basaja (handlują na naszym osiedlu), do których wystosowałem odpowiednie pisma. Wygląda jednak, że są za biedni, nie stać ich nawet na grzecznościowy telefon.

Kończąc, apeluję do wszystkich mieszkańców naszego pięknego miasta Hrubieszowa i wszystkich ludzi o gorącym sercu patriotycznym, aby nie pozwolić zapomnieć o pięknej i bohaterskiej historii naszego miasta, o miejscach którymi możemy się szczycić, o naszych poległych tu przodkach, o naszej tożsamości, o naszej wierze, o cudzie na Górze Tatarskiej, o naszym świętym miejscu.

 

Jeżeli znajdą się chętni darczyńcy, mogą wspomóc nasz piękny cel wpłacając dowolną kwotę na specjalnie założone konto w banku PKO BP nr:

78 1020 5356 0000 1302 0186 2689 

z dopiskiem: remont kapliczki

 

lub bezpośrednio na listę społecznego komitetu.

 

 

Przewodniczący

Zarządu Osiedla nr 1 „Pobereżany”

Bogdan Patkowski