Hrubieszów: Razem zmieniamy cukrzycę

30 sierpnia, w auli Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Hrubieszowie, odbyło się spotkanie władz samorządowych, środowiska naukowego, lekarzy oraz diabetyków pod hasłem „Razem zmieniamy cukrzycę”.

Reklamy

 

W dniu 30 sierpnia 2019 r. w auli Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Hrubieszowie, dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Alicji Borkowskiej, odbyło się spotkanie władz samorządowych, środowiska naukowego, lekarzy oraz diabetyków pt. „Razem zmieniamy cukrzycę”.

Spotkanie odbyło się pod Honorowym Patronatem Starosty Hrubieszowskiego – Maryli Symczuk, która powitała przybyłych na spotkanie znamienitych gości: samorządowców z Powiatu Tomaszowskiego na czele ze Starostą – Henrykiem Karwanem, samorządowców z Powiatu Hrubieszowskiego na czele z Burmistrz Miasta Hrubieszowa – Martą Majewską, Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków – Annę Śliwińską, przedstawicieli Oddziału Rejonowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Tomaszowie Lubelskim z Prezesem Karolem Kosiackim na czele, przedstawicieli kół powiatowych PSD – Prezes Irenę Łukiewicz z Hrubieszowa, Prezes Krystynę Różaniecką – z Biłgoraja oraz Edytę Mateja – Wiceprezes Oddziału Rejonowego i Prezes Koła Powiatowego PSD w Tomaszowie Lubelskim.

W spotkaniu licznie wzięli udział przedstawiciele środowiska medycznego z Hrubieszowa, a także organizacji pozarządowych.

Wykładowcy, którzy zabrali głos:

– prof. nadzw. dr hab. n. med. Ewa Pańkowska (diabetolog, pediatra z Warszawy) przeprowadziła wykład o „Neuropatii cukrzycowej”

– dr hab. n. med. Joanna Haraźna (Adiunkt z Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego – Katedry Patofizjologii – Wydziału lekarskiego w Olsztynie) przeprowadziła wykład o „Cukrzycy typu 2, nadciśnieniu tętniczym oraz zespole metabolicznym”,

– dr n. med. Renata Gruszecka-Gerkowicz (okulista z Lublina) przeprowadziła wykład o „Retinopatii cukrzycowej oka”

– dr n. med. Ewa Kostrzewa- Zabłocka (Edukator ds. diabetologii z Chełma) -przeprowadziła wykład o „Pielęgnacji stóp i profilaktyce stopy cukrzycowej”.

 

Po wykładach odbyła się prezentacja nowoczesnych glukometrów, które diabetycy otrzymali bezpłatnie.

 

(info i fot. Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie)