Hrubieszów: Remont chodnika na ul. Mickiewicza – ZDJĘCIA

Trwa remont odcinka chodnika na ul. Mickiewicza w Hrubieszowie. Inwestycja realizowana jest na podstawie porozumienia miasta z powiatem hrubieszowskim.

Reklamy

Przypomnijmy, że na sesji w sierpniu tego roku, radni miejscy podjęli decyzję o remoncie odcinków chodników wzdłuż dróg powiatowych Mickiewicza, Narutowicza oraz mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Hrubieszowie.

Podjęta uchwała przewiduje udzielenie pomocy rzeczowej Powiatowi Hrubieszowskiemu, która ma polegać na wykonaniu przez hrubieszowską Miejską Służbę Drogową remontu trzech odcinków chodników – na ul. Mickiewicza, Dobrzańskiego „Hubala” i Narutowicza.

Reklamy

Wartość pomocy wyniesie odpowiednio:

1) ul. Adama Mickiewicza – 41 397,38 zł;

2) ul. Narutowicza –  4 655,48 zł;

3) ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” –  22 841,73 zł.

Remonty mają być wykonane przez MSD przy użyciu materiałów budowlanych zakupionych przez Starostwo Powiatowe. Koszt materiałów to 54 108,84 złotych. Wartość prac Miejskiej Służby Drogowej wyniesie 68 894,59 zł, co stanowić będzie 56 % kosztów całej naprawy.

Długość i lokalizacja odcinków remontowanych chodników będziecie ustalona w ramach porozumienia zawartego pomiędzy miastem Hrubieszów, a powiatem hrubieszowskim.


fot. lubiehrubie.pl