Hrubieszów: Rodzice zastępczy poszukiwani

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych.

Reklamy

 

Dotychczasowa praca nie daje Ci już satysfakcji? Potrzebujesz zmiany w życiu? Szukasz zajęcia, które da Ci poczucie sensu życia? Chcesz pomagać zawodowo? Jeśli tak, to możliwe, że rola rodzica zastępczego jest właśnie dla Ciebie. Dołącz do grona osób pomagających dzieciom, które straciły swój własny dom i rodzinę. Zostań rodziną zastępczą.

Możesz być inżynierem, sprzedawcą, nauczycielką lub kierowcą taksówki.

Możesz mieć córkę na studiach, syna przedszkolaka albo nie mieć własnych dzieci.

Możesz żyć w małżeństwie albo być singlem.

Możesz mieć 30 lat lub być na emeryturze.

Możesz mieszkać we własnym domu na wsi albo wynajmować mieszkanie w mieście.

Tak czy inaczej, masz szansę zostać rodziną zastępczą. 

 

Uwaga! Rodzicielstwo zastępcze nie jest pracą jak każda inna. To zadanie wyjątkowe. Dlatego szukamy wyłącznie osób świadomych, jak ważną rolę pełnią rodzice zastępczy i jak wiele mogą dać swoim podopiecznym. To nie jest praca dla osób, które myślą o niej tylko zawodowo. To praca z misją. 

Zatrudnimy na stanowisku rodzica zastępczego zawodowego

 

KOGO SZUKAMY?

Osób gotowych przyjąć do swojego domu/mieszkania dzieci, które nie mogą wychowywać się z biologicznymi rodzicami. Do roli rodzica zastępczego poszukiwane są osoby odpowiedzialne, gotowe nieść pomoc innym, cierpliwe i wytrwałe. Takie, które lubią domowe obowiązki, opiekę nad dziećmi i potrafią stworzyć rodzinną atmosferę.

 

KTO MOŻE ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ?

Osoby w różnym wieku (także przedemerytalnym) i z różnym wykształceniem, rodziny z dziećmi lub bez, małżeństwa i osoby samotne.

 

ZADANIA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH TO:

Opieka nad dziećmi (minimum dwoje dzieci zdrowych lub jedno z niepełnosprawnością), dbanie o ich zdrowie, postępy w nauce i rozwój, a także dawanie im poczucia bezpieczeństwa oraz budowanie z nimi serdecznych i ciepłych relacji.

 

WYNAGRODZENIE:

3.000 zł – 3.500 zł brutto dla osoby prowadzącej rodzinę zastępczą w zależności od liczby dzieci przyjętych pod opiekę.

 

GWARANTUJEMY:

Rodzinie zastępczej na każde umieszczone dziecko przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania oraz dodatek wychowawczy (500 plus). Dodatkowo pokrywamy koszty związane z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka, przyznajemy dofinansowanie na utrzymanie lokalu mieszkalnego i do wypoczynku dziecka, wypłacamy świadczenie „Dobry start” oraz dodatek dla dziecka niepełnosprawnego.

Wsparcie specjalistów (koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, psycholog, pedagog), szkolenia podnoszące kwalifikacje i umiejętności, płatny urlop (do 30 dni rocznie).

 

PROCES REKRUTACJI:

Trwa zwykle około pół roku i przebiega w kilku etapach. W czasie wstępnej rozmowy sprawdzamy, czy kandydaci spełniają warunki pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Kolejnym etapem są badania psychologiczne, a po nich następuje 12-tygodniowe szkolenie (raz w tygodniu po kilka godzin).

 

PRACODAWCA:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie

 

Szczegółowe informacje dotyczące rodzicielstwa zastępczego znajdują się na naszej stronie internetowej www.hrubieszow.naszepcpr.pl w zakładce „Piecza zastępcza”.

Wszelkich informacji udzielamy telefonicznie pod numerem: 84 696 37 77 wew. 38 lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie, ul. Ceglana 58/1, 22-500 Hrubieszów.

 

PCPR Hrubieszów