9 grudnia 2023

Hrubieszów: Rolnicy będą mogli handlować w piątki i soboty na targowisku przy Kruczej

W dniu 27 stycznia rada miejska podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.

Reklamy

Na mocy podjętej uchwały, wyznaczono miejsce do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na targowisku miejskim pod nazwą „Mój Rynek”, położonym na terenie bazy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Hrubieszowie, przy ul. Kruczej 20, z wjazdem od ulicy Kruczej.

Zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników określa regulamin stanowiący załącznik do uchwały.

Reklamy

Z dniem 1 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniu w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Ustawa zakłada, że rada gminy w drodze uchwały zobowiązana jest do wyznaczenia miejsc do prowadzenia takiego handlu.

Wyznaczając takie miejsca, rada gminy bierze pod uwagę w szczególności dogodną komunikację, bliską lokalizację z centrum danej gminy lub miasta lub bliską lokalizację miejsc atrakcyjnych turystycznie.

Przedmiotem handlu na wyznaczonych miejscach mogą być tylko produkty rolne lub spożywcze oraz wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym.

Jednocześnie rada gminy zobowiązana została do uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników w wyznaczonych miejscach.

Rolnicy i ich domownicy prowadzący w piątki i soboty handel w rozumieniu przedstawianej ustawy (tj. proces sprzedaży polegający na wymianie produktów rolnych lub spożywczych oraz wyrobów rękodzieła wytworzonych w gospodarstwie rolnym na środki pieniężne) zwolnieni będą jednocześnie z opłaty targowej.

­

(info: UM Hrubieszów, fot. arch. lubiehrubie.pl)


Zobacz też:

Hrubieszów: Pożar domu na ulicy Targowej. W akcji uczestniczyło 24 strażaków, straty oszacowano na 100 tys. (ZDJĘCIA)

Hrubieszów: Pożar domu na ulicy Targowej. W akcji uczestniczyło 24 strażaków, straty oszacowano na 100 tys. (ZDJĘCIA)