Hrubieszów: Rozstrzygnięto konkurs plastyczny na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze

W dniu 18 grudnia 2017 r. w siedzibie Muzeum im. Stanisława Staszica w Hrubieszowie ogłoszono wyniki siódmej edycji konkursu plastyczny na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze

Reklamy

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie od 2011 roku corocznie organizuje konkurs plastyczny na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze. W dniu 18 grudnia 2017 r. w siedzibie Muzeum im. Stanisława Staszica w Hrubieszowie ogłosiliśmy wyniki siódmej edycji Konkursu, który jest skierowany do dzieci i młodzieży z klas IV – VII szkół podstawowych oraz z gimnazjów powiatu hrubieszowskiego.

Organizatorem Konkursu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie. Konkurs objął swoim patronatem Pan Józef Kuropatwa – Starosta Hrubieszowski. Zasadniczym celem konkursu jest propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego, a plakaty mają budować pozytywny wizerunek opieki zastępczej i tworzyć przychylny klimat wokół rodzicielstwa zastępczego. Nagrodzone prace zostały umieszczone w wydanym przez nas kalendarzu ściennym na 2018 rok, który, mamy nadzieję, zostanie wywieszony w różnych instytucjach, szkołach i organizacjach działających na terenie powiatu hrubieszowskiego przyczyniając się do promocji rodzicielstwa zastępczego.

Dnia 27 października 2017 r. jury konkursowe w składzie:

– Pan Jerzy Czerw, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego  Hrubieszowie – przewodniczący Jury,

– Pan Andrzej Marut, plastyk,  Hrubieszowski Dom Kultury,

– Pani Monika Bojarczuk-Białek, starszy specjalista pracy z rodziną PCPR Hrubieszów – sekretarz jury

wyłoniło laureatów w poszczególnych kategoriach.

 

W kategorii klasy IV, V i VI szkoły podstawowej jury przyznało nagrody i wyróżnienia:

–        pierwsze miejsce: Martyna Panasiewicz – Szkoła Podstawowa nr 1 w Hrubieszowie,

–        drugie miejsce: Karol Kozroń – Szkoła Podstawowa nr 1 w Hrubieszowie,

–        trzecie miejsce: Izabela Bajurka – Szkoła Podstawowa w Sahryniu,

–        wyróżnienie: Weronika Szumiata – Zespół Szkół w Horodle.

 

W kategorii klasa VII szkoły podstawowej oraz klasy II i III gimnazjum jury przyznało nagrody i wyróżnienia:

–        pierwsze miejsce: Monika Palęga – Szkoła Podstawowa w Sahryniu,

–        drugie miejsce: Kinga Kornas –  Publiczna Szkoła Podstawowa w Mirczu,

–        trzecie miejsce: Julia Duda – Szkoła Podstawowa w Sahryniu,

–        dwa wyróżnienia: Klaudia Dziug – Publiczna Szkoła Podstawowa w Mirczu, oraz Natalia Kozioł – Szkoła Podstawowa w Nieledwi.

 

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w organizację Konkursu oraz gratulujemy laureatom.

 

Opracowanie: MBB / PCPR Hrubieszów