Hrubieszów: Rusza przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu

Urząd Miasta Hrubieszów informuje o rozpoczęciu VI naboru zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych.

Reklamy

Działania realizowane będą w ramach projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Nabór zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 31.01.2022 r. do dnia 8.02.2022 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Proces ten został ułatwiony, po zmianie regulaminu dobrowolnego przystąpienia do projektu. Osoba która złożyła, bądź złoży zgłoszenie lokalizacji na demontaż, a zdemontuje azbest z dachu we własnym zakresie – wystarczy, że podpisze oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu z demontażu na odbiór odpadu z ziemi. Nie będzie musiała ponownie składać zgłoszenia lokalizacji na sam odbiór odpadów azbestowych z ziemi.

Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu będzie przekazywane właścicielowi do podpisania przez wykonawcę usuwającego azbest z posesji.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji projektu można uzyskać w urzędzie miasta oraz na stronie https://azbest.lubelskie.pl

Druki dokumentów niezbędnych do naboru można pobrać ze strony: https://azbest.lubelskie.pl – zakładka Aktualności.

UM Hrubieszów informuje, że w zależności od liczby złożonych zgłoszeń może się okazać, że ten nabór będzie ostatnim w ramach trwającego projektu „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”, w związku z tym o zakwalifikowaniu do projektu może decydować stopień pilności i data złożenia wniosku.

­

(źródło: UM Hrubieszów, fot. arch. lubiehrubie.pl / lubelskie.pl)


Zobacz też:

Hrubieszów: Wstrzymano przyjęcia pacjentów na zabiegi operacyjne

Hrubieszów: Wstrzymano przyjęcia pacjentów na zabiegi operacyjne