17 lipca 2024

Hrubieszów: Spotkali się w sprawie remontu mogił żołnierzy-legionistów

30 października, odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Sterującego w związku z realizacją remontu mogił żołnierzy – legionistów poległych w latach 1918 – 1920, pochowanych na cmentarzu w Hrubieszowie.

Reklamy

 

W związku z realizacją zadania pod nazwą „Remont mogił żołnierzy – legionistów poległych w 1918 – 1920 roku, pochowanych na cmentarzu grzebalnym w Hrubieszowie” w dniu 30 października 2019 r. w Urzędzie Miasta Hrubieszów odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Sterującego.

Zadaniem zespołu jest wspólne zarządzanie realizowanym projektem poprzez: nadzór nad projektem i jego promocję w środowisku lokalnym, współpracę i wymianę informacji oraz stałe doskonalenie metod pracy dzięki monitoringowi i ocenie realizacji poszczególnych zadań.

Reklamy

Współorganizatorami projektu są Gmina Miejska Hrubieszów, Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego w Hrubieszowie oraz Społeczny Komitet Odbudowy Mogił Poległych Żołnierzy – Legionistów w 1918 – 1920 r.

W skład zespołu sterującego wchodzą również:

Reklamy

– płk Jakub Garbowski – Dowódca 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”,

– Pani Maryla Symczuk – Starosta Hrubieszowski,

– Pan Jerzy Krzyżewski – Prezes Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego,

– Pan Bartłomiej Bartecki – Dyrektor Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie,

– Pani Alicja Borkowska – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie,

– Pani Marzanna Bednarczuk – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Hrubieszowie,

– Pan Andrzej Jurczyński – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hrubieszowie,

– Pani Edyta Kucharska – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie,

– Pan Dariusz Szadowski – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie.

 

Głównym celem projektu jest przywrócenie należytej rangi oraz zapewnienie jak najlepszego stanu miejsca pamięci narodowej. W zakresie tzw. „działań miękkich” promowane będą walory historyczne i tożsamość patriotyczna w oparciu o wyremontowany obiekt, poprzez:

– wykonanie przez uczniów szkół podstawowych i liceów multimedialnych prezentacji związanych tematycznie z projektem,

– organizację plenerowych zajęć edukacyjnych z historii,

– organizację uroczystości patriotyczno – religijnych,

– zamieszczanie informacji na temat projektu na stronach internetowych partnerów oraz w lokalnych mediach.

Realizacja zadania będzie dużym krokiem w kształtowaniu i utrwalaniu świadomości historycznej młodego pokolenia, budowania lokalnego patriotyzmu, a także podniesie poczucie odpowiedzialności za pomniki i znaki historii związane z regionem.

Trwałym efektem projektu będzie zbudowana sieć współpracy między podmiotami zaangażowanymi w realizację zadania – czego skutkiemmogą byćkolejne działania zmierzające do poprawy estetyki i stanu zachowania miejsc pamięci narodowej.

 

 

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


tekst i fot. UM Hrubieszów

Zobacz też:

ZAPOWIEDZI – Kwesta na odnowę mogił legionistów 

WIADOMOŚCI – Hrubieszów: Podziękowania! 

WIADOMOŚCI – Hrubieszów otrzymał dofinansowanie na remont mogił żołnierzy – legionistów