Hrubieszów: Spotkanie burmistrza z Przewodniczącymi i Zarządami Osiedli

W środę 17 czerwca w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyło się spotkanie Burmistrza Tomasza Zająca z władzami osiedli, wybranymi na nową kadencję (2015-2019).

Reklamy

Celem spotkania było omówienie możliwości realizacji wniosków zgłaszanych przez mieszkańców podczas zebrań sprawozdawczo – wyborczych osiedli, które odbyły się wiosną br.

Ze strony Rady Miejskiej w Hrubieszowie w spotkaniu udział wzięła Anna Świstowska – Zastępca Przewodniczącego RM.

Podczas spotkania omówiono następujące zagadnienia:

– możliwość ubiegania się o środki finansowe z zakresu ochrony środowiska i ekologii na potrzeby osiedli,

– kwestie prawne i praktyczne zarządzania placami zabaw,

– działania z zakresu osi IV Leader PROW 2014-2020 w zakresie tzw. małych projektów,

– z zakresu ustawy o utrzymaniu porządku i czystości,

– funkcjonowanie oświetlenia ulicznego na terenie miasta,

– opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Planu Odnowy Osiedli,

– dotyczące rozpoczęcia prac nad nowelizacją statutów osiedli.

Kolejne spotkanie z Przewodniczącymi i Zarządami Osiedli odbędzie się w III kwartale br.źródło: UM Hrubieszów