Hrubieszów: Spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców miasta

Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania, w związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju, organizuje na terenie miasta Hrubieszów spotkanie konsultacyjne.

Reklamy

 

Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania, w związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju, w celu zapewnienia partycypacyjnego charakteru LSR, organizuje na terenie miasta Hrubieszów spotkanie konsultacyjne.

Spotkanie przeprowadzone zostanie w dniu 27.10.2015 r. w godz. 16:00 – 19:00 w sali konferencyjnej Hrubieszowskiego Domu Kultury przy ul. 3 Maja 7, 22-500 Hrubieszów.

Reklamy

Głównymi tematami poruszanymi w jego trakcje będą: analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń obszaru przewidzianego do realizacji Strategii, a także formułowanie celów Strategii.

Na spotkanie zapraszamy wszystkich chętnych, w szczególności przedstawicieli sektorów: publicznego, społecznego, gospodarczego oraz mieszkańców.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Europa inwestująca w obszary wiejskie Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.