Hrubieszów: Spotkanie w sprawie dotacji dla OSP

3 września, w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie zorganizowano spotkanie dotyczące dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Reklamy

 

Po przeprowadzonych spotkaniach w dniu 26.08.2019 r. na terenach gmin powiatu hrubieszowskiego z członkami Ochotniczych Straży Pożarnych w sprawie trybu i zasad udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach programu „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019 roku” w kwocie 5000 zł. dla każdej jednostki OSP, zorganizowano ponownie drugie spotkanie w dniu 3.09.2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie.

Celem drugiego spotkania było doprecyzowanie zmian, jakie zaszły w formie samego wypełniania wniosków i przekazanie konkretnych informacji, na czym należy się skupić, by odpowiednio wybrać asortyment w ramach realizacji projektu.

Reklamy

Spotkanie poprowadzili: Komendant Powiatowy wraz z Zastępcą Komendanta Powiatowego oraz Naczelnik Wydziału Operacyjno – Rozpoznawczego hrubieszowskiej komendy, przekazując również informację o tym, że do ustawy o ochronie przeciwpożarowej, oprócz działań ściśle związanych z ratownictwem, zostały wpisane inne zadania, realizowane przez ochotnicze straże pożarne, do których należą:

– organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej, pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych;

– organizowanie przedsięwzięć oświatowo – kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej;

– upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej;

– propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Prelegenci przypomnieli jednocześnie, że zadania te uzyskały rangę ustawową, co pozwoliło na rozszerzenie źródeł ich finansowania i dzięki temu działalność Ochotniczych Straży Pożarnych zostanie jeszcze w tym roku wsparta dodatkową kwotą 82 mln. zł. z budżetu państwa.

Przeprowadzone spotkania pozwoliły na dotarcie do wszystkich przedstawicieli jednostek OSP z terenu powiatu. Jego organizatorzy gorąco zachęcają do składania wniosków.

 

(info i fot. KP PSP Hrubieszów)