Hrubieszów: Spotkanie w sprawie przebudowy ulicy Listopadowej i odwodnienia uliczki do garaży

W dniu 19 marca 2019 roku miało miejsce spotkanie właścicieli i użytkowników wieczystych garaży przy ulicy Listopadowej z zastępcą Burmistrza Miasta Pawłem Wojciechowskim i wicestarostą Wojciechem Sołtysiakiem.

Reklamy

 

Zapoznali się oni  z potrzebami przedstawionymi przez Ireneusza Danilczuka, Józefa Bartnika, Henryka Kasztelańskiego i Tomasza Wojciecha Antoniuka w obecności innych użytkowników garaży.

Z rozmów wynika, że należy odwodnić uliczkę pomiędzy garażami i przygotować wstępną dokumentację rożnych wariantów odwodnienia i budowy kolektorów bez naruszania nawierzchni drogi.

Reklamy

Postuluje się też budowę studzienki odprowadzającej wodę gromadzącą się przy skrzyżowaniu ulicy Listopadowej z wjazdem w uliczkę do garaży za Szkołą Podstawową nr 1 w Hrubieszowie.

Ponadto zgłoszono problemy związane z planowaną przebudową drogi powiatowej, którą jest ulica Listopadowa i postuluje się lokalizację dodatkowych miejsc parkingowych.

Mieszkańcy zgłaszają też potrzebę uruchomienia przejścia dla pieszych przy bloku Polna 12 w kierunku marketu Stokrotka.

W spotkaniu uczestniczyli współdziałający ze sobą szefowie służb drogowych w osobach: Mariusz Biront – kierownik MSD i Mirosław Kleszczewski – kierownik PZD w Hrubieszowie, którzy zajmą się stroną techniczną przedsięwzięć, które będą realizowane w możliwie dogodnym czasie.

 

(tekst i fot. Tomasz Wojciech Antoniuk – przewodniczący Samorządu Osiedla nr 2 POLNA)