Hrubieszów: Spotkanie z funkcjonariuszami zakładu karnego w ZS nr 1 [ZDJĘCIA]

W maju, funkcjonariusze hrubieszowskiego zakładu karnego przeprowadzili zajęcia dla uczniów wszystkich klas trzecich Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie.

Reklamy

Wizyta odbyła się w ramach realizacji pilotażowego programu Ministerstwa Sprawiedliwości – edukacja prawna, który ma na celu m. in. oddziaływanie prewencyjne, mające na celu przeciwdziałanie postawom niepożądanym wśród młodych ludzi.

W trakcie zajęć młodzież miała okazję w sposób ciekawy i przystępny, w oparciu o przygotowane prelekcje, pokazy i metody aktywizujące, zwiększyć swoją świadomość prawną oraz uzmysłowić sobie skutki i następstwa naruszania norm prawnych.

Zajęcia te pozwoliły młodzieży dowiedzieć się m.in. jak zorganizowane są więzienia w Polsce, jaka jest specyfika pracy Służby Więziennej oraz jak dużej odporności psychicznej wymaga praca w tym resorcie. Funkcjonariusze przedstawili uczniom zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa, resocjalizacji i readaptacji skazanych oraz psychologiczne aspekty wykonywania kary pozbawienia wolności.

Zachęcili również młodzież naszej szkoły do rozważenia decyzji o podjęciu w przyszłości zatrudnienia w Służbie Więziennej.

W ramach podjętej współpracy uczniowie w czerwcu odbędą wizytę w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie.

­

­

(info: ZS nr 1 / Monika Jabłońska – pedagog szkolny, fot. Karol Lewicki/Daniel Buchowiecki)


Zobacz też:

Hrubieszów: Pomóżmy Piotrusiowi!

Hrubieszów: Pomóżmy Piotrusiowi!