Hrubieszów: Spotkanie z Jackiem Sasinem

W dniu 14 października 2018 roku odbyło się spotkanie mieszkańców miasta i powiatu hrubieszowskiego z Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jackiem Sasinem.

Reklamy

 

Było to kolejne spotkanie wpisujące się w prezentację programu wyborczego i kandydatów w wyborach samorządowych 2018 roku z Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości.

Minister Sasin zwrócił szczególną uwagę na infrastrukturalne i rozwojowe zapóźnienia miast i powiatów wschodniej Polski. Jak podkreślił sprawą kluczową dla rozwoju Hrubieszowa i powiatu jest synergia we współpracy samorządów z rządem. Zdaniem Ministra wygrana kandydatów Prawa i Sprawiedliwości w wyborach samorządowych jest gwarancją wyrwania miasta i powiatu z zapaści. Zadeklarował także wsparcie w realizacji zamierzeń oraz dla programu samorządowego Prawa i Sprawiedliwości. Zdaniem Jacka Sasina kandydatka PiS na Burmistrza Miasta Hrubieszowa łączy w sobie doświadczenie oraz otwartość umysłu i serca na potrzeby mieszkańców Hrubieszowa.

Reklamy

Podczas spotkania program dla miasta zaprezentowała kandydatka na Burmistrza Miasta Hrubieszowa Pani Maryla Symczuk. Wyraziła gotowość dla wzięcia odpowiedzialności za pomyślność mieszkańców i szybki rozwój miasta. Wśród kluczowych działań jakie należy podjąć wymieniła między innymi: nowe inwestycje, poprawę infrastruktury, zagospodarowanie terenów rzeki Huczwy i „kanału Ulgi”, oparcie hrubieszowskiego sportu o finansowanie przez sponsora strategicznego, budowę żłobka publicznego i zwiększenie miejsc w oddziałach przedszkolnych. Kandydatka na Burmistrza zadeklarowała wsparcie dla rodziny i seniorów. Dla seniorów obiecała utworzenie miejsc dziennego pobytu oraz wsparcie dla tworzonych klubów seniora. Rodziny mogą liczyć na nowe miejsca rekreacji i wypoczynku rodzinnego.

Jako istotny czynnik mogący przyczynić się do zatrzymania tendencji wyludniania się miasta Pani Maryla Symczuk rozważa budowę mieszkań z programu „mieszkanie plus”, utworzenie Centrum Start-upów, oraz wspieranie przedsiębiorczości. Kandydatka zwróciła się do mieszkańców o poparcie dla „Biało – Czerwonej drużyny PiS”.

Dariusz Fornal i Tomasz Ożóg jako kandydaci do Rady Powiatu wskazywali na dotychczasowe patologie występujące w działaniach podejmowanych przez władze powiatu. Przedstawiając program zwrócili uwagę na konieczność dynamicznych i aktywnych działań na rzecz rozwoju powiatu. Wskazywali, że wielokrotnie składane przez dotychczas rządzących miastem obietnice dotyczące budowy basenu muszą być przedsięwzięciem ponadgminnym, w którym powinny partycypować finansowo wszystkie gminy powiatu. Zwrócili uwagę na brak koncepcji dynamicznego rozwoju powiatu.

Pani Anna Kusiak-Janiec obecna z-ca Dyrektora Lubelskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako kandydatka do Sejmiku Województwa Lubelskiego skupia się na rozwoju terenów wiejskich i miast z naszego regionu. W swojej działalności zamierza działać na rzecz zwiększenia finansowania inwestycji oraz poprawy infrastruktury drogowej na terenie powiatów byłego województwa zamojskiego.

Podsumowując. Spotkanie PiS z mieszkańcami miasta przed wyborami wzbudziło duże zainteresowanie zarówno mieszkańców jak i mediów. Program Prawa i Sprawiedliwości dotyczący rozwoju miasta, powiatu, oraz województwa lubelskiego otrzymał poparcie wielu mieszkańców, czynnych polityków, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej.

 

tekst: Przewodnicząca Koła Miejskiego PIS w Hrubieszowie Jadwiga Mazur

fot. PiS Hrubieszów