Hrubieszów: Sprawozdanie z działalności Zakładu Energetyki Cieplnej za rok 2019

W czasie ostatniej sesji, hrubieszowskim radnym zostało przedstawione sprawozdanie z działalności Zakładu Energetyki Cieplnej za rok 2019.

Reklamy

 

Ze dokumentu dowiadujemy się m.in., że łączna wartość nakładów inwestycyjnych netto to kwota 35 006,46 zł. Osiągnięty w 2019 r. wynik finansowy jest ujemny. Strata netto wyniosła 680 689,10 zł.

Powodami straty były: długi okres zatwierdzania zmiany taryfy dla ciepła w związku z kilkakrotnymi zmianami taryfy dystrybucyjnej dla energii elektrycznej (zmianę taryfy dla ciepła wprowadzono do stosowania od 17.04.2019 r., co spowodowało stratę w 1 kwartale 2019 r.) oraz znaczny wzrost ceny energii elektrycznej w pierwszym półroczu 2019 r. Pomimo zapisów ustawowych o zamrożeniu cen energii elektrycznej w 2019 r. na poziomie cen z roku 2018, refundacji kosztów zakupu energii elektrycznej dokonano jedynie za II półrocze 2019 r.

W 2019 r. ceny i stawki opłat za ciepło ulegały zmianie dwukrotnie. Zmiana taryfy spowodowała wzrost kosztów zakupu ciepła średnio o 19,6%.

 

>> Pełne sprawozdanie z działalności Zakładu Energetyki Cieplnej za rok 2019