Hrubieszów: Sprawozdanie z działalności Zarządu Osiedla nr 5 Sławęcin

Sprawozdanie z działalności Zarządu Osiedla nr 5 „Sławęcin” w okresie 18.03.2015 r. – 31.12.2015 r.

Reklamy

 

W dniu 18.03.2015 r został wybrany Zarząd Osiedla „Sławęcin” w następującym składzie:

  1. Bojarczuk Józef – Przewodniczący
  2. Hawryluk Janusz – Zastępca Przewodniczącego
  3. Ciesielczuk Marcin – Członek Zarządu
  4. Lebiedowicz Marcin – Członek Zarządu
  5. Bas Wojciech – Członek Zarządu

 

W okresie sprawozdawczym odbyły się trzy Zebrania Ogólne Mieszkańców, oraz pięć posiedzeń Zarządu, w tym dwa zebrania poświęcone sprawom związanym z utworzeniem Sołectwa.

Zgłoszono pisemne wnioski na 2016 r. zarówno do budżetu miasta jak i powiatu.

Staraniem Zarządu Osiedla w 2015 r. jednostki powiatowe i miejskie zbudowały chodnik obok przedszkola, który poprawił bezpieczeństwo dla pieszych w dojściu do sklepu i przedszkola.

Udało się również zakończyć problem odpływu wód opadowych z osiedla Lipice, które zalewały łąki rolników. W tym celu został wykopany rów odprowadzający te wody do rzeki.

Były to działania standardowe, natomiast nasz Zarząd poszedł w swoich działaniach w kierunku aktywizacji mieszkańców do prac na rzecz własnego osiedla. W okresie sprawozdawczym cały Zarząd Osiedla pracował społecznie w dosłownym znaczeniu tego słowa.

W maju 2015 r. pozyskane od HOSiR-u stare elementy trybun wykorzystano i przystosowano na potrzeby boiska osiedlowego. Prace te wykonało dwóch mieszkańców osiedla, w tym jeden był sponsorem zakupionych materiałów do tego celu. Obecnie boisko dysponuje 100-ma miejscami siedzącymi. W pierwszą niedzielę czerwca zorganizowano na boisku osiedlowym spotkanie integracyjne z okazji dnia dziecka. Było tam szereg atrakcji dla młodzieży i dorosłych takich jak:

gry, zabawy, muzyka, pieczenie kiełbasek, zjeżdżalnia dmuchana dla małych dzieci.

Były również serwowane napoje chłodzące i słodycze. Organizacją tej imprezy zajął się Zarząd Osiedla. Była ona całkowicie sponsorowana przez sześciu mieszkańców osiedla. Uczestniczyli w niej także zaproszeni goście: Radni i władze Samorządowe miasta.

W czerwcu 2015 r. zmobilizowano część mieszkańców osiedla i w czynie społecznym odnowiono osiedlowy plac zabaw. W tym celu wykorzystano 800 zł ze środków samorządowych, natomiast resztę środków pieniężnych pozyskano w drodze sponsoringu. Szacunkowa wartość prac wraz ze sponsoringiem wynosi około 20,000zł. Plac zabaw utrzymywany był w 100% społecznie. natomiast boisko osiedlowe w 60% społecznie a w 40% przez MSD.

Największym wyzwaniem 2015 r. były prace związane z utrzymaniem i utwardzeniem dróg gruntowych. Przekazany przez miasto gruz z rozbiórki cegielni został w tym celu wykorzystany. W załadunku, transporcie i rozłożeniu tego na drogach gruntowych, przez 20 dni brali udział wyłącznie rolnicy ze Sławęcina i okolic, przy wsparciu ze strony wojska.

Następnym etapem było przykrycie tej podbudowy gruzowej, materiałami takimi jak kruszywo i żużel. W prace te została włączona MSD, która zajęła się częściowym transportem tych materiałów a także większościowym rozplantowaniem tego na podbudowie z gruzu. Materiały te w ilości 300 t pozyskano w drodze sponsoringu, 30 ton przekazała MSD a 100 t Cukrownia Strzyżów. Tym sposobem utwardzono dwa kilometry dróg od podstaw i punktowo wyremontowano 10 kilometrów.

Na dwóch odcinkach dróg gruntowych ułożono asfalt na kwotę 8,000 zł a środki pieniężne pozyskano od sponsorów. Organizacyjnie zajmował się tym Zarząd Osiedla. Szacunkowa wartość tych prac to około 170,000 zł. Reasumując: głównym celem działań Zarządu Osiedla było uaktywnienie lokalnego społeczeństwa do prac na rzecz własnego osiedla.

W obecnej chwili społeczność Sławęcina jest jedną z aktywniejszych form społeczeństwa obywatelskiego w mieście. Zarząd Osiedla składa podziękowania za owocną roczną współpracę mieszkańcom, władzom miasta i jednostkom samorządowym. Na szczególne podkreślenie zasługuje postawa mieszkańca Nowosiółek Roberta Szymańskiego, którego zaangażowanie w utwardzenie dróg gruntowych, wyrażone w środkach pieniężnych wynosi około 70,000 zł.


Zarząd Osiedla „Sławęcin”