Hrubieszów: Sprawozdanie z zebrania Zarządu Osiedla Polna

W dniu 25 maja 2017 roku odbyło się zebranie Zarządu Osiedla Polna w Hrubieszowie. Przedstawiamy protokół z obrad.

Reklamy

 

PROTOKÓŁ z zebrania Zarządu Osiedla POLNA w Hrubieszowie w dniu 25 maja 2017 roku.

 

Porządek zebrania przewidywał:

1. Sprawy bieżące.

2. Dyskusja.

3. Zakończenie zebrania.

 

Ad. 1 W ramach wykorzystania środków finansowych Zarząd Osiedla proponuje wydatkować środki w wysokości 800 złotych na zakup nagród rzeczowych i wsparcie organizacji imprez organizowanych przez HSM im.St.Staszica w Hrubieszowie.

Wśród proponowanych przedsięwzięć jest:

a) Powitanie Wakacji w czerwcu 2017 roku,

b) Piknik Rodzinny i Otwarcie Placu Zabaw na osiedlu POLNA w październiku 2017 roku,

c) Rajd Rowerowy w okresie wakacji 2017 roku,

d) Mikołajki dla dzieci w grudniu 2017 roku,

Na poszczególne przedsięwzięcia proponujemy przeznaczyć średnio po 200 złotych, które zostaną wydatkowane na podstawie faktur lub rachunków. Na tą okoliczność Zarząd osiedla podjął uchwałę nr 1 z dnia 25 maja 2017 roku.

W dalszej części zebrania Tomasz Wojciech Antoniuk przypomniał temat remontu chodnika przy ulicy Polnej w Hrubieszowie,który to temat jest znany panu Staroście Hrubieszowskiemu od lat jako właścicielowi drogi i zarządcy,żeby niezwłocznie podjął niezbędne działania.W tej sprawie radny Tomasz Wojciech Anntoniuk w dniu 27.03.2017 roku złożył do Starosty Hrubieszowskiego interpelację o uregulowanie stanu prawnego powyższej drogi na odcinku działki 864/52 i 864/54,które stanowią własność gminy miejskiej w użytkowaniu wieczystym HSM w Hrubieszowie.Na najbliższym zebraniu w czerwcu 2017 roku członkowie spółdzielni zdecudują co w tej sprawie.

Następnie na okoliczność budowy parkingu i drogi dojazdowej przy ulicy Polna 10 przewodniczący powiadomił zebranych,że w tej sprawie w maju 2017 roku,będzie zawarte porozumienie pomiędzy Komitetami Blokowymi,gminą miejską,MSD,a radnymi Marianem Cisło i Tomaszem Wojciechem Antoniukiem.

 

Ad. 2 W merytorycznej dyskusji udział wzięli obecni członkowie Zarządu Osiedla nr 2 POLNA w Hrubieszowie,zwracając dodatkowo uwagę na problem oznakowaniu na osiedlu,które przyczynia się do uszczuplenia budżetu wielu mieszkańców.Dlatego Zarząd wnioskuje o zmianę oznakowania przez gminę miejską.Powyższy problem był zgłaszany poprzez interpelację radnego Tomasza Wojciecha Antoniuka i Mariana Cisło oraz Wspólnotę Mieszkaniową.

 

AD. 3 Po zakończeniu dyskusji przewodniczący podziękował obecnym za udział w zebraniu i zakończył.

 

Marian Cisło

Reginald Kawalec

Tomasz Wojciech Antoniuk

 

 

 

Do wiadomości:

1. a/a

2. Burmistrz Miasta Hrubieszowa.

3. MSD w Hrubieszowie.

4. HSM w Hrubieszowie.