Hrubieszów: Środki ostrożności podczas XX Sesji Rady Miejskiej

Wobec braku podstaw prawnych oraz możliwości technicznych do przeprowadzenia sesji Rady Miejskiej w trybie on-line obrady XX sesji, zwołanej na 27 marca 2020 r., zostaną zorganizowane z zachowaniem wysokich standardów sanitarno – epidemiologicznych określonych przez Ministra Zdrowia.

Reklamy

 

Konieczność odbycia sesji wynika z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Gminy Miejskiej Hrubieszów oraz spełnienia obowiązków ustawowych nałożonych na samorząd.

Sesja zostanie przeprowadzona w sposób zapewniający wszystkim biorącym udział w obradach jak najwyższy poziom bezpieczeństwa poprzez:

Ograniczenie tematyki obrad do przyjęcia uchwał niezbędnych dla funkcjonowania miasta oraz wynikających z przepisów prawa.

Wcześniejszą dezynfekcję i ozonowanie sali obrad.

Zapewnienie każdemu uczestnikowi obrad środków ochrony indywidualnej (rękawiczki, maseczki) oraz możliwości korzystania ze środków do dezynfekcji.

Zapewnienie bezpiecznej odległości pomiędzy uczestnikami sesji.

Ograniczenie do niezbędnego minimum udziału w sesji pracowników Urzędu Miasta.

Zaapelowanie do radnych o samokontrolę stanu zdrowia oraz o nieprzychodzenie na sesję w przypadku podejrzenia jakiejkolwiek infekcji.

Zaapelowanie do mieszkańców, mediów i przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o rezygnację z osobistego uczestnictwa w obradach.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Anna Naja