3 października 2023

Hrubieszów: Stan bezpieczeństwa miasta

W 2020 roku policjanci na terenie Hrubieszowa odnotowali m.in. 46 kradzieży i przywłaszczeń, 11 kradzieży z włamaniem, 46 oszustw, 21 przypadków znęcania się, 17 posiadania i udzielania narkotyków oraz 6 pobić.

Reklamy

Na sesji w dniu 25 marca, hrubieszowskim radnym przedstawiono informację z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz podejmowanych działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta w roku 2020.

Została ona przygotowana na podstawie informacji przedstawionych przez Komendę Powiatową Policji w Hrubieszowie, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie, Placówkę Straży Granicznej w Hrubieszowie, Lubelski Urząd Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej Delegaturę w Zamościu oraz Straż Miejską w Hrubieszowie, których to zadania obejmują zwalczanie przestępstw i zapewnienie szeroko pojętego bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego.

Reklamy

Informacja zawiera krótką charakterystykę przestępstw, wykroczeń oraz innych negatywnych zjawisk w roku 2020.

Należy pamiętać, że nie tylko wymienione jednostki mają czuwać nad bezpieczeństwem mieszkańców ale również rodzice, opiekunowie i wychowawcy w szkołach winni przekazywać swoim dzieciom i podopiecznym informacje o normach współżycia społecznego.

Reklamy

Na podstawie informacji Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie, w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. na terenie miasta Hrubieszowa odnotowano:

Poniżej pełna treść raportu:

Informacja z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz podejmowanych działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta w roku 2020

Zobacz też:

Honorowy Obywatel Hrubieszowa???

Honorowy Obywatel Hrubieszowa???