Hrubieszów: Stanowisko Zarządu Osiedla Mieszkańców Nr 4 „Śródmieście” w sprawie referendum

Stanowisko Zarządu Osiedla Mieszkańców Nr 4 „Śródmieście” w sprawie informacji o zamiarze przeprowadzenia referendum gminnego o odwołaniu Burmistrza Miasta i Rady Miejskiej.

Reklamy

 

W związku z ukazującą się na tablicach ogłoszeń i innych miejscach ogólnie dostępnych informacją do mieszkańców miasta o zamiarze zwołania referendum przez kilkuosobową grupę inicjatywną, my Członkowie Zarządu Osiedla Nr 4 „Śródmieście” wyrażamy sprzeciw takiemu szkodliwemu działaniu dla naszego miasta i jego mieszkańców. Po zapoznaniu się z oficjalną informacją władz miasta na stronie internetowej i materiałami sporządzanymi na sesje Rady Miejskiej o stanie finansowym oraz realizowanych i planowanych inwestycjach należy stwierdzić, że uzasadnienie w tej informacji jest ogólnikowe, dezinformuje i przedstawia działalność władz miasta w fałszywym świetle. Obecnie Miasto Hrubieszów wspólnie ze Starostwem Powiatowym realizuje jak nigdy dotąd inwestycje zgodnie z programem wyborczym i wolą mieszkańców. Przed władzami miasta stoją ambitne inwestycje w większości z udziałem środków zewnętrznych. Nie możemy dopuścić aby wąskie gremium niezadowolonych inicjatorów referendum dezorganizowało pracę urzędu i psuło wizerunek naszego miasta.

Należy podkreślić, że dotychczasowa współpraca naszego samorządu z Panią Burmistrz i Radnymi układa się bardzo dobrze. Obserwujemy również pozytywną współpracę z innymi społecznym jednostkami. W pełni popieramy stanowisko RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE I BURMISTRZA MIASTA HRUBIESZOWA z dnia 22 listopada 2019 r. Uważamy, że działania tej marginalnej grupy inicjującej zwołanie referendum jest całkowicie niezasadne i nieodpowiedzialne i ma na celu wyłącznie zaspokojenie ich partykularnych interesów.

 

Hrubieszów 25 listopada 2019 r.

 

Zarząd Osiedla Nr 4 „Śródmieście”


W podpisie:

Sławomir Kędziera

Alicja Najczuk

Irena Kudiuk

Krystyna Panasiewicz

Ewa Mazur