Hrubieszów: Starosta, wicestarosta i radny zawieszeni przez Jarosława Kaczyńskiego

Wczoraj wieczorem, decyzją prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, zawieszono starostę hrubieszowskiego Anetę Karpiuk, wicestarostę Marka Katę oraz radnego powiatu Marcina Zająca w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości.

Reklamy

Wczoraj, PiS Powiat Hrubieszowski poinformował na swoim profilu FB, że decyzją prezesa Prawa i Sprawiedliwości, z dnia 29 września 2020 roku, na podstawie art. 7 ust. 2 Statutu Prawa i Sprawiedliwości, zawieszono Anetę Karpiuk, Marka Katę oraz Marcina Zająca w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości, do czasu zakończenia postępowania Rzecznika Dyscyplinarnego PiS. Decyzja weszła w życie z dniem podjęcia.

Przypomnijmy, że na początku lipca Pełnomocnik Okręgowy PiS Jacek Sasin poinformował o złożeniu wniosku o usunięcie z szeregów partii Anety Karpiuk, Marka Katy i Marcina Zająca.

Reklamy

W swoim komunikacie dotyczącym wniosku o ustanie członkostwa w partii wicepremier pisał:

Podjąłem decyzję o złożeniu wniosku o usunięcie z szeregów w partii Anety Karpiuk, Marka Katy, Marcina Zająca, sprawujących, z rekomendacji PiS, funkcję radnych powiatowych w powiecie hrubieszowskim. Ich działalność naruszyła linię polityczną PiS. W trakcie głosowania w sprawie odwołania Starosty hrubieszowskiego poparli wniosek o jego odwołanie, złożony przez opozycyjny klub PSL. Ich decyzja motywowana z niskich pobudek, chęci uzyskania dla siebie korzyści w postaci stanowisk, jest istotnym naruszeniem zasad współpracy obowiązujących w partii Prawo i Sprawiedliwość. Podważyła zaufanie wyborców, którzy swoimi głosami opowiedzieli się za fundamentalną zmianą jakości rządzenia samorządem i przerwaniem sprawowania władzy przez skompromitowany, lokalny układ.

W strukturach partii nie ma miejsca na działania, które mogą zachwiać wiarą wyborców w naszą determinację do realizowania zobowiązań wyborczych, a w szczególności podnoszenia standardów rządzenia.


źródło informacji: facebook.com / PiS Powiat Hrubieszowski

Zobacz też:

Wniosek o ustanie członkostwa w PiS Anety Karpiuk, Marka Katy i Marcina Zająca

Oświadczenie w sprawie wniosku złożonego przez wicepremiera Jacka Sasina