Hrubieszów: Strażacy ochotnicy przeszkoleni

29 marca 2019 r. roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie zakończyło się szkolenie podstawowe strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych. Szkolenie ukończyło 39 druhów z terenu powiatu hrubieszowskiego.

Reklamy

 

W trakcie szkolenia słuchacze nabyli wiedzę i umiejętności niezbędne do udziału w akcjach ratowniczo – gaśniczych.

Na szkoleniu zapoznali się też m. in. z prowadzeniem akcji gaśniczych, ratownictwem technicznym i medycznym, prowadzeniem łączności radiowej oraz zasadami sprawnego i bezpiecznego sprawiania sprzętu będącego na wyposażeniu jednostek Straży Pożarnych.

Przed przystąpieniem do egzaminu słuchacze zaliczyli test w komorze dymowej Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie.

Zastępca Komendanta Powiatowego PSP st. kpt. Tomasz Zwolak pogratulował strażakom uzyskania wyniku pozytywnego z egzaminu oraz nabycia uprawnień do udziału w akcjach ratowniczo – gaśniczych.

 

(info i fot. KP PSP Hrubieszów)