29 września 2023

Hrubieszów: Strażak uczył więźniów udzielania pierwszej pomocy

Pod okiem wykwalifikowanego strażaka z KP PSP w Hrubieszowie, skazani dowiedzieli się jak sprawnie i szybko przynieść ratunek poszkodowanemu.

Reklamy

 

W ramach realizowanego w lutym 2018 roku programu resocjalizacji grupa osadzonych uczyła się udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Osadzeni podczas zajęć mieli okazję dowiedzieć się jak należy postępować w takich przypadkach jak: omdlenie, udar, zawał serca czy złamanie, oraz jakie kroki należy podjąć w oczekiwaniu na przybycie fachowej pomocy.

Reklamy

Nie zabrakło ćwiczeń z układania poszkodowanego w pozycji bezpiecznej oraz kluczowego dla działań ratowniczych – postępowania przy nagłym zatrzymaniu krążenia. Na naukę resuscytacji krążeniowo-oddechowej poświęcono najwięcej czasu. Przy pomocy fantoma ratowniczego każdy ze skazanych przećwiczył te czynności kilka razy.

Skazani zapoznali się ponadto z działaniem i obsługą automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED), który coraz częściej można spotkać w wielu miejscach, a jego użycie niejednokrotnie decyduje o uratowaniu komuś życia. Wiedza z zakresu pomocy przedmedycznej jest regularnie odświeżana, tak aby  w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej osadzeni byli w stanie odtworzyć schemat działania.

Reklamy

Dyrektor Zakładu Karnego w Hrubieszowie składa serdeczne podziękowania Komendantowi PSP w Hrubieszowie kpt. Piotrowi Gronowiczowi za oddelegowanie funkcjonariusza, który znacząco wzbogacił program w ramach edukacji skazanych oraz wyróżnił go na tle innych przedsięwzięć resocjalizacyjnych.

 

 

opracowanie i fot.: ppor. Adrian Małecki (ZK Hrubieszów)