Hrubieszów: Strażnicy honorowo oddali krew

2 czerwca, na terenie hrubieszowskiej jednostki wojskowej, odbyła się kolejna akcja krwiodawstwa, w której funkcjonariusze z Zakładu Karnego, wspólnie z innymi formacjami mundurowymi, oddali honorowo krew.

Reklamy

 

2 czerwca, na terenie hrubieszowskiej jednostki wojskowej, przy wspópracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Hrubieszowie, wspólnie z innymi formacjami mundurowymi, oddali honorowo krew.

Celem organizowania tego typu akcji jest przede wszystkim zapewnienie dostępności krwi dla szpitali oraz propagowanie idei honorowego oddawania krwi wśród funkcjonariuszy Służby Więziennej i pozostałych formacji mundurowych.

– Nie pozostajemy obojętni i zawsze jesteśmy gotowi do  niesienia pomocy! – mówi organizator akcji w hrubieszowskiej jednostce plut. Marcin Wojtiuk. – Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Hrubieszowie systematycznie angażują się w zbiórki krwi. Część z nich posiada tytuł Zasłużonego Dawcy Krwi.

Hrubieszowska jednostka penitencjarna regularnie uczestniczy w akcji Resort Sprawiedliwości Pomaga, która została zainicjowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Służbę Więzienną, aby nieść pomoc potrzebującym.

 

info i fot. ZK w Hrubieszowie