Hrubieszów: Strofy popłynęły w świat

„Moja dusza uskrzydlona ginie w złudzeń przędzach drżących…” – to fragment wiersza z tomiku poezji twórców naszego regionu, którego promocja odbyła się w 21 września br. w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu Filia w Hrubieszowie.

Reklamy

 

Spotkanie promocyjne zorganizowali: Dyskusyjny Klub Książki działający przy Bibliotece i Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie.

Wydany tomik pt. „Tyle treści w naszych głowach” jest pokłosiem „Hrubieszowskiego Święta Poezji”. Znajdują się w nim wiersze 10 autorów: Karoliny Fedaczyńskiej, Kazimiery Barbary Miącz, Ewy Puszek-Nowak, Karoliny Tarnowskiej, Wiktorii Walaś, Jolanty Wołk, Daniela Buchowieckiego, Kazimierza Dejera, Waldemara Korkosza i Mateusza Sawczuka. Ilustracje do wybranych utworów, pod kierunkiem Magdaleny Pawlos, wykonali uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Alojzowie: Edyta Chudzik, Anna Drogoszewska, Łukasz Kaźmierczuk i Aleksandra Maciąg.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Dariusz Czujkowski – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Starostwa Hrubieszowskiego, dr Sławomir Stećko – prezes Fundacji Instytut Współpracy Międzynarodowej Poluks, Marek Kozielewicz – dyrektor

Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie, Marta Lackowska-Piotrowska – kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Alojzowie, Halina Kurek – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, Bogumiła Dragan-Szkodzińska – dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej oraz Jerzy Krzyżewski – prezes Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego.

Wydanie tomiku było możliwe dzięki Fundacji Instytut Współpracy Międzynarodowej Poluks. Podczas spotkania, na ręce prezesa Fundacji dra. Sławomira Stećko, złożono podziękowanie za ogromną pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia.

Nie zabrakło też czasu dla autorów, którzy zaprezentowali swoje wiersze. Wiele pozytywnych emocji wzbudziło wspólne rozwiązywanie krzyżówki literackiej. Jej hasłem było słowo „inspiracja”. Właśnie ono stało się tematem rozważań o roli inspiracji w życiu człowieka.

Promocję tomiku uświetnił występ wokalny uczennic: Izabeli Ciesielczuk i Sabiny Poteruchy z Zespołu Szkół nr 2 w Hrubieszowie, przygotowanych pod kierunkiem Joanny Szabat.

Organizatorzy dziękują wszystkim za udział w spotkaniu.