Hrubieszów: Stypendia do 2 tys. dla studentów medycyny

Zarząd Powiatu w Hrubieszowie ogłosił nabór wniosków na stypendia dla studentów V i VI roku, kształcących się w szkole wyższej, na kierunku lekarskim.

Reklamy

Stypendium przyznawane jest w maksymalnej wysokości 2 000 zł miesięcznie, na okres do 18 miesięcy i może być uzależnione od zadeklarowanego przez studenta okresu pracy w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie.

Szczegóły:

http://www.starostwo.hrubieszow.pl/news/1426/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-przyznanie-stypendium.html


Zobacz też:

Stypendium dla studentów medycyny, jeśli będą pracować w hrubieszowskim szpitalu