Hrubieszów: Stypendium szkolne 2016/2017

W dniach od 1 do 15 września br. w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta, przy ul. 3 Maja 7, można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego.

Reklamy


Wnioski można będzie pobrać w Wydziale od 1 września. Są udostępnione także na stronie internetowej http://www.miasto.hrubieszow.pl/, zakładka „Kultura i edukacja”.

Warunkiem przyznania stypendium jest nieprzekroczenie dochodu 514,00 zł netto na osobę w rodzinie.

Stypendium szkolne przeznaczone jest na zakup podręczników, przyborów szkolnych i pomocy naukowych, strojów sportowych oraz pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

W związku z pojawiającymi się pytaniami informujemy, że środki finansowe przyznane w ramach programu „Rodzina 500 plus” nie są wliczane do dochodu.źródło: UM Hrubieszów