Hrubieszów: Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w ZS nr 1

Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie już po raz dziesiąty przyłączył się do obchodów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości – najważniejszego na świecie wydarzenia promującego przedsiębiorczość.

Reklamy

 

Celem tej globalnej inicjatywy, która realizowana była od 13 do 19 listopada 2017r. jest stworzenie środowiska społecznego, które aktywnie wspiera przedsiębiorcze postawy i inicjatywy młodych ludzi, zachęcając uczniów do aktywności życiowej, stawiania ambitnych celów i podejmowania własnej działalności gospodarczej.

W ramach ŚTP Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zaprosiła uczniów, nauczycieli i przedsiębiorców do udziału w projekcie „Otwarta firma”. Dla przedsiębiorstwa to wspaniała okazja do promocji oraz nawiązania nowych kontaktów w środowisku lokalnym. Szkoła otrzymała zaś możliwość wzbogacenia swojej oferty edukacyjnej o ciekawe zajęcia przygotowujące uczniów do wejścia na rynek pracy.

Projekt składa się z kilku modułów dostosowanych do poszczególnych etapów edukacyjnych. W Zespole Szkół nr 1 zorganizowano zajęcia w ramach modułu „Biznes przy tablicy”.

Pracownik i pracodawca. Pani Malwina Filańska-Marcych jest doradcą zawodowym Młodzieżowego Centrum Kariery w Hrubieszowie. W trakcie spotkania omówiła te aspekty, na które najczęściej zwracają pracodawcy na rynku pracy, a są to: doświadczenie zawodowe, odpowiednie wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz znajomość języka obcego. Oprócz wymienionych kompetencji twardych, pracodawcy oczekują też od przyszłych pracowników wykazania się kompetencjami miękkimi. Ich posiadanie wiąże się z umiejętnością współpracy ludźmi oraz radzenia sobie z trudnościami. Pani Filańska-Marcych zachęcała uczniów do korzystania z doradztwa zawodowego w Hrubieszowie. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas III b i II b.

Własna firma. Pan Michał Miścior, właściciel firmy „Nowa Technika” inspirował młodzież do wyznaczania sobie celów. Powoływał się na przykłady z własnego doświadczenia, pokazując, jak te cele zrealizować. Uświadamiał młodzieży konieczność postępowania sposób przedsiębiorczy, który pozwala odnieść sukces w życiu prywatnym i zawodowym. Tłumaczył, jak założył własną firmę oraz opowiadał o korzyściach wynikających z planowania własnych działań i inwestowania w siebie. Przedstawił profil działalności swojej firmy, model zarządzania i strukturę organizacyjną. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas III Td i III Ta.

Zawody przyszłości. Pani Kinga Radlińska z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Zamościu zaprezentowała i omówiła film edukacyjny związany z problematyką współczesnego rynku pracy i zawodów przyszłości. Prelegentka zachęcała uczniów do planowania ścieżki edukacyjnej i kariery zawodowej. Mówiła o możliwości znalezienia pracy w kraju i za granicą. Informowała o sieci EURES, która oferuje bezpłatną pomoc. Inspirowała młodzież do podejmowania działalności gospodarczej na własny rachunek. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas I Tc i I Ta,

Pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – Pani Iwona Jacucha mówiła o tym, co powinien zrobić przyszły przedsiębiorca, by zarejestrować firmę i jakim ubezpieczeniom obowiązkowym i dobrowolnym podlega przedsiębiorca. Uczniowie dowiedzieli się również o obowiązkach rozliczeniowych i płatniczych wobec ZUS, które mają osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz kiedy początkujący przedsiębiorca opłaca składki na preferencyjnych zasadach. Pani Iwona Jacucha wyjaśniła również, co to jest profil zaufany i ePUAP. Zaprezentowała film edukacyjny na temat wiedzy Polaków co do ubezpieczeń społecznych. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas III Tc i III Ta.

Własna firma. Pan Jan Pirogowicz, właściciel firmy „Usługi projektowe inż. Jan Pirogowicz” opowiedział młodzieży jak założył własną firmę. Mówił o jej zarejestrowaniu, współpracy z urzędami i o tym, co było dla Niego inspiracją. Wymieniał plusy i minusy prowadzenia własnej działalności. Zachęcał uczniów do zakładania własnego biznesu. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klasy II a i III Ta.

Rzecznik Konsumenta – Pani Barbara Matyka zaprezentowała młodzieży zagadnienia związane z umowami konsumenckimi. Zapoznała uczniów z regulacjami prawnymi dotyczącymi sprzedaży konsumenckiej. Na konkretnych przykładach wyjaśniła, jakie są możliwości i okoliczności odstąpienia od umowy, jak ważne jest dokładne przeczytanie umowy przed jej podpisaniem, powołując się przy tym na przykłady z własnego doświadczenia. Na zakończenie pani rzecznik przekazała informacje dotyczące bezpłatnego poradnictwa prawnego realizowanego przez Powiat Hrubieszowski. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas I Tc i II Tc.

Finanse. Pan Jerzy Tudryn z Urzędu Skarbowego przedstawił podział form płacenia podatku dochodowego: na zasadach ogólnych, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i kartę podatkową, szczegółowo je omawiając. Wybór sposobu opodatkowania zależy od charakteru prowadzonej działalności gospodarczej i jej wielkości. Poinformował też o odliczeniach i ulgach po spełnieniu określonych warunków, które są ustalane oddzielnie na każdy rok. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas III Tc i IV Td.

Własna firma. Pan Tomasz Sulewski, współwłaściciel przedsiębiorstwa „Browar Sulewski”, która zajmuje się produkcją piwa, działalnością restauracyjną, organizacją przyjęć oraz świadczy usługi hotelowe, zapoznał uczniów z historią i rozwojem firmy oraz z zasadami funkcjonowania przedsiębiorstw. Pan Tomasz Sulewski opowiadał też o obowiązkach i trudnościach pojawiających się na rynku z jakimi musi się zmierzyć osoba prowadząca własne przedsiębiorstwo. Uczniowie, jako przyszli przedsiębiorcy i pracownicy, mieli możliwość poznania przedsiębiorstwa z punktu widzenia właściciela i pracownika. Browar Sulewski odwiedzili uczniowie klas II Tb i III Tc.

Akcję w szkole koordynowały: Ewa Krasińska i Urszula Grądz – nauczyciele przedmiotów ekonomicznych, przy wsparciu Joanny Wawrzaszek i Grzegorza Frączka – nauczycieli zajęć praktycznych. Organizatorzy dziękują wszystkim firmom, instytucjom i ich przedstawicielom biorącym udział w ŚTP za zaangażowanie, życzliwość, wszechstronną pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia oraz dzielenie się swoją wiedzą, doświadczeniem i pasją z młodzieżą naszej szkoły.

Ucząc przez działanie, oferujemy wiele możliwości praktycznego sprawdzania wiedzy, rozwijamy umiejętność krytycznego myślenia oraz kształtujemy aktywny stosunek do życia.

 

Ewa Krasińska 

fot. ZS nr 1