Hrubieszów: System zdalnego odczytu wodomierzy w tym roku

W tym roku w Hrubieszowie zostanie wymienionych około tysiąca wodomierzy. Razem z wymianą urządzeń, których legalizacja się kończy, Zakład Wodociągów i Kanalizacji, działający w ramach Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej rozpoczął montaż specjalnych nakładek, pozwalających na przesyłanie odczytów wodomierzy bezpośrednio na platformę internetową PGKiM.

Reklamy

 

Wymiana wodomierzy jest dokonywana systematycznie każdego roku, ponieważ urządzenia te były montowane w różnych okresach i co 5 lat muszą być zastąpione nowymi. – W tym roku zakres prac jest bardzo duży, ponieważ oprócz wymiany urządzeń obejmie wprowadzenie systemu zdalnego odczytu wodomierzy, który pozwala na sprawdzenie zużycia wody bez konieczności wchodzenia na posesję. To ułatwi pracę naszym pracownikom i poprawi komfort mieszkańców, a także usprawni dokonywanie odczytów i rozliczanie należności za zużytą wodę i odebrane ścieki – mówi Informacyjnej Agencji Samorządowej Prezes PGKiM w Hrubieszowie Małgorzata Bocheńska. 

W tym roku Spółka planuje montaż około 1500 urządzeń do zdalnego odczytu, których zakup w całości został sfinansowany z jej środków. Obecnie są one montowane tylko na wodomierzach głównych, ale firma rozważa możliwość objęcia nowym systemem także podwodomierzy, które służą do rozliczania wody zużytej bezpowrotnie w gospodarstwach domowych. W związku z tym, że ta część operacji nie może być sfinansowana przez PGKiM, koszty muszą pokryć użytkownicy. Decyzje w tej sprawie będą podejmowane tylko po indywidualnych uzgodnieniach z mieszkańcami.

Zastosowany w Hrubieszowie system zdalnego odczytu będzie wykorzystywać sieć GSM, co jak podkreśla Prezes Małgorzata Bocheńska, jest już z powodzeniem stosowane w kilku miastach.

Montaż pierwszych nakładek na wodomierze rozpoczął się pod koniec stycznia i będzie prowadzony do pierwszych dni kwietnia. Po jego zakończeniu PGKiM uruchomi pierwszy etap, który obejmie odczyty z około 800 wodomierzy. Do końca roku systemem ma być objętych ponad 1,5 tysiąca odbiorców.


źródło: ias24.eu, fot. PGKiM