Hrubieszów: Szkolenia i ćwiczenia – druhowie z OSP podnosili swoje umiejętności

11 lutego na terenach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie zorganizowano szkolenie doskonalące dla 10 jednostek OSP z terenu powiatu, włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Reklamy

 

Tematem szkolenia były zagadnienia związane z użyciem defibrylatora automatycznego AED oraz związane z ratownictwem wodnym i lodowym.

Strażacy z OSP zostali przeszkoleni w formie zajęć teoretycznych oraz pokazów i ćwiczeń praktycznych.

 

info i fot. KP PSP w Hrubieszowie