Hrubieszów: Szkolenie i staż z wynagrodzeniem 1400 zł netto!

Stowarzyszenie Aktywnych Animatorów Kultury w Hrubieszowie (SAAK) zaprasza na bezpłatne szkolenie połączone ze stażem.

Reklamy


Adresaci:

– osoby powyżej 30 roku życia,

– osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

– rolnicy posiadający do 2 ha przeliczeniowych pola oraz domownicy – dzieci, małżonkowie (domownicy od 18 roku życia)

– biernych zawodowo, niezarejestrowani w PUP

 

Zapewniamy:

– staże 3 lub 6 miesięcy (1400 zł netto)

– zwrot kosztów dojazdu, stypendium szkoleniowe

– catering

– doradztwo zawodowe i psychologiczne, szkolenie tematyczne dostosowane do grupy

 

Zapisy w SAAK, ul. 3 Maja 37, Hrubieszów ( Dom Nauczyciela), tel. 84 696 48 80

Termin rekrutacji: 14 – 20 lipca 2016 godz. 8.00 – 18.00 ( liczy się kolejność zgłoszeń)

Zapraszamy!