Hrubieszów: Szkolenie obronne

17 kwietnia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie odbyło się szkolenie obronne dla przedstawicieli samorządów i służb.

Reklamy

 

Szkolenie adresowane było do organów samorządu terytorialnego, kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży szczebla powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, a także kierowniczej kadry Urzędu Miasta Hrubieszowa oraz kierowników jednostek podległych i nadzorowanych.

Celem szkolenia było doskonalenie wiedzy i umiejętności z zakresu realizacji zadań obronnych, wykonywanych w różnych stanach gotowości obronnej państwa.

Szkolenie przeprowadzili przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień i Wojsk Obrony Terytorialnej w Zamościu.

 

(źródło: UM hrubieszów, Starostwo Powiatowe, fot. UM Hrubieszów)