Hrubieszów: Trwa przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu

25 maja rozpoczął się w Hrubieszowie kolejny nabór zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych.

Reklamy

 

Urząd Miasta Hrubieszowa informuje o rozpoczęciu IV naboru zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Zgłoszeń lokalizacji będzie można dokonywać od dnia 25.05.2020 r. do dnia 3.07.2020 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Proces ten został ułatwiony, po zmianie regulaminu dobrowolnego przystąpienia do projektu. Osoba, która złożyła, bądź złoży zgłoszenie lokalizacji na demontaż, a zdemontuje azbest z dachu we własnym zakresie, wystarczy, że podpisze oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu z demontażu na odbiór odpadu z ziemi. Nie będzie musiała ponownie składać zgłoszenia lokalizacji na sam odbiór odpadów azbestowych z ziemi.

Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu będzie przekazywane właścicielowi do podpisania przez wykonawcę usuwającego azbest z posesji.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji projektu można uzyskać w Urzędzie Miasta oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

 

Druki dokumentów niezbędnych do naboru można pobrać poniżej:

Regulamin dobrowolnego uczestnictwa w projekcie – tekst jednolity wraz z załącznikami;

Zgłoszenie lokalizacji  – załącznik nr 1 do Regulaminu (wniosek, na podstawie którego będzie dokonywana weryfikacja);

Oświadczenie o braku sprzeciwu – załącznik nr 1a do Regulaminu  (ważny w przypadku demontażu eternitu z dachu).

Oświadczenie, że demontaż eternitu został wykonany zgodnie z rozporządzeniem (ważne, jeśli demontaż azbestu został przeprowadzony po dniu 6 maja 2004r.)

Oświadczenie o przekwalifikowanie zgłoszenia z dachu na ziemię – załącznik nr 3a do Regulaminu (dla osób, które złożyły Zgłoszenie lokalizacji na demontaż z dachu, ale zdjęły eternit we własnym zakresie i chcą, aby odebrać im eternit z ziemi)

lub ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl – Zakładka Aktualności.

 

Urząd Miasta Hrubieszowa informuje jednocześnie, że osoby zakwalifikowane w naborze uzyskają wsparcie w latach 2020 – 2021, po zrealizowaniu Zgłoszeń lokalizacji osób z poprzednich trzech naborów.

 

źródło: UM Hrubieszów