Hrubieszów: Trwa remont chodnika na ulicy Hubala – ZDJĘCIA

Trwa remont odcinka chodnika przy Przedszkolu nr 2 na ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Hrubieszowie.

Reklamy

Inwestycja realizowana jest na podstawie porozumienia miasta z powiatem hrubieszowskim.

Przypomnijmy, że na sesji w sierpniu tego roku, radni miejscy podjęli decyzję o remoncie odcinków chodników wzdłuż dróg powiatowych Mickiewicza, Narutowicza oraz mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Hrubieszowie.

Podjęta uchwała przewiduje udzielenie pomocy rzeczowej Powiatowi Hrubieszowskiemu, która ma polegać na wykonaniu przez hrubieszowską Miejską Służbę Drogową remontu trzech odcinków chodników – na ul. Mickiewicza, Narutowicza i Dobrzańskiego „Hubala”, gdzie powstanie również zatoczka parkingowa przy Przedszkolu nr 2.

Wartość pomocy miasta wynosi odpowiednio:

1) ul. Adama Mickiewicza – 41 397,38 zł;

2) ul. Narutowicza –  4 655,48 zł;

3) ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” –  22 841,73 zł.

Remonty są wykonywane przez MSD przy użyciu materiałów budowlanych zakupionych przez Starostwo Powiatowe. Koszt materiałów to 54 108,84 złotych. Wartość prac Miejskiej Służby Drogowej wynosi 68 894,59 zł, co stanowi 56 % kosztów całej naprawy.

Długość i lokalizacja odcinków remontowanych chodników została ustalona w ramach porozumienia zawartego pomiędzy miastem Hrubieszów, a powiatem hrubieszowskim.


fot. lubiehrubie.pl

Wyremontowany chodnik na ul. Narutowicza


Prace na ul. Dobrzańskiego „Hubala”


Zobacz też:

Tu będą nowe chodniki – ulica mjr. Dobrzańskiego „Hubala”

Hrubieszów: Nowy chodnik na Mickiewicza – ZDJĘCIA