23 maja 2024

Hrubieszów: Trwa remont Syndykatu Rolniczego – ZDJĘCIA

Ciągle trwa remont budynku Syndykatu Rolniczego przy ul. 3 Maja, w którym powstanie Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa.

W pierwotnym terminie prace miały się zakończyć 30 listopada 2020 roku. Inwestycja kosztować ma 11 777 000 zł. Kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych wynosi 7 293 000 zł.

Remont prowadzony jest pod nadzorem konserwatora, z zachowaniem zabytkowego charakteru budynku. Zbudowano go w 1920 r., w stylu końcowej fazy secesji. Jego stan z roku na rok się pogarszał. Dlatego w roku 2017 narodził się pomysł, żeby z pomocą środków unijnych przywrócić mu dawny blask, lokalizując tam instytucje pełniące funkcje społeczno – kulturalne.

W ramach rewitalizacji przewidziana jest adaptacja i wyposażenie pomieszczeń oraz wykonanie drogi dojazdowej, trawników, oświetlenia, a także placu zabaw i ogródka letniego na tyłach budynku. Będzie również winda dla osób niepełnosprawnych.

W budynku powstanie Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa, pozostanie on również w dalszym ciągu siedzibą Fundacji Du Chateau.

Centrum będzie mieściło Miejską Bibliotekę Publiczną, która zostanie przeniesiona z budynku HDK, gdzie od lat boryka się z brakiem odpowiedniej powierzchni do realizacji swoich, nie tylko czytelniczych projektów. Mają tam działać również: Centrum Wolontariatu, Uniwersytet III Wieku oraz Centrum Partnerstwa Publiczno – Społecznego.

(fot. lubiehrubie.pl)


Zobacz też:

Hrubieszów: Tajemnicze piwnice na terenie remontowanego Syndykatu Rolniczego – ZDJĘCIA

Hrubieszów: Tajemnicze piwnice na terenie remontowanego Syndykatu Rolniczego – ZDJĘCIA