29 września 2023

Hrubieszów: Trwają roboty na Storczykowej, Konwaliowej i Tulipanowej

Trwają prace budowlane na ulicach: Storczykowej, Konwaliowej i Tulipanowej w Hrubieszowie.

Reklamy

 

Prace budowlane, których wykonawcą jest Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. w Hrubieszowie, obejmują:

– budowę ulic: Storczykowej, Konwaliowej, Tulipanowej;

Reklamy

– przebudowę 2 skrzyżowań – drogi gminnej Storczykowej z drogą powiatową ul. Polną oraz drogi gminnej Storczykowej z drogą powiatową ul. Basaja „Rysia” i budowę 2 skrzyżowań między ulicą Storczykową i Konwaliową oraz Storczykową i Tulipanową;

– budowę chodników i zjazdów do posesji,

Reklamy

– zabezpieczenie i przełożenie kolidujących urządzeń uzbrojenia terenu z projektowanym zakresem robót drogowych;

– budowę kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego.

Wartość prac to 5 891 000 zł, a dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych stanowi 60% kosztów kwalifikowanych. Zakończenie realizacji zadania planuje się do końca sierpnia 2020 r.

 

fot. UM Hrubieszów, lubiehrubie.pl

 


 

Zobacz też:

WIADOMOŚCI – Hrubieszów: Budowa ulic Storczykowej, Konwaliowej i Tulipanowej za blisko 6 milionów

WIADOMOŚCI – Burmistrz Marta Majewska: Podsumowaliśmy ten rok…